ØNSKER MER:  Dette er et fantastisk kurs som alle ansatte bør få. Jeg håper de holder flere kurs for oss som håndterer utagerende demente til daglig, sier Najla Hassan, sykepleier på Frivoldtun bo- og omsorgssenter. TRYGGHET:  Det hjelper å kunne    VIKTIG KOMPETANSE:  De nyttige øvelsene som en del knep, sier servicekonsulent    vi lærer her, skal vi vise til kollegene våre og sørge Mia Birkeland Knutsen som tar    for å vedlikeholde selv, sier miljøarbeider Inger Lise hånd om på Christian Nordby.    Melbye. lærer bort teknikker for å komme fri fra en som holder fast i håret, biter seg fast i armen eller tar kvelertak. Ikke bare rå muskelkraft  Med opplæring og trening kan også små kvinner gjøre samme jobb som større menn. Dette er ikke bare muskelbuntenes arena. Riktig teknikk er viktigere enn muskelkraft, sier Rugstad. Tidligere på dagen har deltakerne fått innføring i hvilket lovverk som gjelder: straffeloven, sosialtjenesteloven, grunnskoleloven. Og ikke minst arbeidsmiljøloven, som skal verne de ansatte og sikre et forsvarlig arbeidsmiljø. Deltakerne er fornøyd med utbyttet av denne treningsdagen.  å lære øvelser som ikke gjør vondt, å komme seg ut av en situasjon, og få vite hva som er lov og ikke, sier Inger Lise Melbye, som er miljøarbeider for elever som har vanskelig for å uttrykke seg og derfor kan bli utagerende. God miks " Oppskriften på hvorfor opplegget fungerer bra, er et unikt samarbeid mellom kommunen, personalansvarlig og vernetjenesten her i Grimstad. Og med Fagforbundet, som har stått for et av HåNDTERING AV UTFORDRENDE ATFERD (HUA) Grimstad kommune har satt i gang et prosjekt med sikte på å forebygge og redusere sykefravær, og begrense skader og utrygghet i personalgrupper som er utsatt for utfordrende atferd, vold og trakassering. Det er etablert ei egen ressursgruppe på fem personer som får intensiv opplæring med fokus på ansattes og brukeres sikkerhet og integritet. Opplæringen skjer i samarbeid med Verge Opplæring AS i Oslo, som er spesialister på området. Ressursgruppa arrangerer praktiske treninger, og de veileder andre yrkesgrupper på forskjellige arbeidssteder. I boveiledertjenesten har personalet fått lagt jevnlig trening inn i turnusen for å vedlikeholde kompetansen, og de har dermed ikke lenger behov for ekstra personell til rene vaktoppgaver. kursene om dette temaet, understreker verneombudet.  Selv om kommunen har lite penger i kassa, satser de forebyggende. Det setter vi stor pris på, sier Arne Rugstad. Han berømmer Navs arbeidslivssenter i AustAgder som bidrar med tilretteleggingstilskudd. Rådgiver Synnøve Lassen ved Nav Arbeidslivssenter i Aust-Agder. Arbeidsmiljøloven setter krav ß 3-2 Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten a) Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig. ß 4-3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljø (4) Arbeidstaker skal så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. Helhjertet støtte fra Nav  Dette er til og med bedre enn jeg hadde forestilt meg, utbryter rådgiver Synnøve Lassen ved Nav Arbeidslivssenter i AustAgder når hun ser deltakerne i aksjon. Nav har bevilget tilretteleggingstilskudd, og Lassen har tatt turen fra Arendal for å se med egne øyne hvordan opplegget virker. " Grimstad kommune er en IA-bedrift. Vi syns dette er et strålende eksempel på samarbeid med en kommune, og et verneombud i front for å få ned sykefravær og en tryggere hverdag på jobben, sier Synnøve Lassen. DETTE KAN DU GJØRE " Be personalavdelingen ta initiativ til opplæring for å avverge vold. " Søk tilretteleggingstilskudd fra Nav Arbeidslivssenter. " Sett av tid til jevnlige øvelser. Tilpass virkemidlene til situasjon, person og alder. 34 > Fagbladet 5/2011 fbaargang2011 fbseksjonKON