Debatt SI DET I FAGBLADET Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer  maks 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. MIDTØSTEN Nei til politikk i Fagbladet Et fagblad skal inneholde fag, ikke politikk. Da hjelpepleierforbundet hadde eget fagblad, fikk vi tilsendt blad med temaer om fotpleie, afasi, o.l. Er det politikk i Fagbladet, så er det nedrakking av Israel. Les boka Sønn av Hamasª av Mosab Hassan Yousef. Hvor ble det av pengene Arafat fikk og nå Hamas? Flyktningene har det ikke bedre. Barn blir lært opp til å hate i Gaza. Er det helt greit for dere som legger all skyld på Israel? I min Bibel står det Ingen er god uten en  Gud. Sjeik professor Abdul Hadi Palazzi, som er muslimsk og lever i Italia, sier at en må fremme Israels sak for å fremme det ekte islam mot islamsk ekstremisme. Han sier at hele landet Israel tilhører jødene. Videre sier han et Koranen gir Israel rett på hele landet sitt og til å forsvare seg. Ville vi like at andre land skal bestemme om vi får lov til å rive bygg f.eks. i Oslo? Israel får nå kritikk for dette i Øst-Jerusalem. Byens nye ordfører Nir Barkat vil bygge det moderne Jerusalem. Boligprogrammet likestiller jøder og arabere  gir plass for den unge generasjon med 50.000 nye boliger. PLOs bestefar, stormuftien av Jerusalem, Mohammad Amin al-Husayni, valgte nazistenes sak under krigen. Nazistene lovet muftien å slakte jødene i Palestina, akkurat som i Europa. Muftien sa til Hitler at islam og fascismen hadde mange felles verdier. Siden vi alle bor i denne verden, kjøp Skjebnedagenª av Malcolm Hedding. Ydmyk deg/dere til å lese i Bibelen. Gjennom den får dere bekreftelse på at jødene eier Israel, grenser står også nevnt. Det står at de har motgang pga. deres mange avguder. Hadde det ikke vært for nåden/korsfestelsen, ville vi vært i samme situasjon. ikke inneholder noe stoffª for pensjonistene. Det er nå på høy tid at det sentrale pensjonistutvalget fronterª denne viktige saken, og tar initiativ overfor forbundet slik at Fagbladet også blir et fagblad for våre pensjonister. Fagforbundet er kollektivt tilmeldt Pensjonistforbundet, ogdeterbra,fordafårvi Pensjonisten. Et fagblad som er svært populært. Men Pensjonisten kan ikke erstatte vårt eget Fagblad. årskonferansen for pensjonister og uføre i Østfold krever nå at det sentrale pensjonistutvalget setter spalteplass for pensjonister i Fagbladet på dagsorden! årskonferansen for pensjonister og uføre i Østfold ORGANISASJON Vil inn i stønadskassa Da vi gikk fra Helse- og sosialforbundet til Fagforbundet, fikk vi tilbud om diverse forsikringer og medlemskap i stønadskassa. Jeg klarte å krysse av feil, og reserverte meg fra stønadskassa. Feilen oppdaget jeg noen dager etter svarfristen. Jeg tok kontakt med forbundet i håp om at dette kunne rettes opp, men det var ikke mulig. Jeg blir trukket hver måned, og får tilbakebetalt en gang i året. Jeg har hatt kontakt med folk i forbundet, og de sier at det ikke er mulig å få omgjort dette. Jeg får til svar at det er lover/regler som styrer dette. Har også spurt om jeg kan melde meg ut av forbundet, og så melde meg inn igjen. Heller ikke det er mulig  reservasjonen vil følge meg. Min tillitsvalgte i kommunen får samme svar. Har en følelse av at jeg har gjort en straffbar handling. Trodde forbundet var opptatt av å ha fornøyde medlemmer og av å løse problemer selv om et medlem har gjort en feil. May INTEGRERING Kollektiv mobbing Jeg tror alle og enhver flere ganger har møtt noen som er blitt mobbet, eller kanskje har de vært en mobber selv. Det er ikke vanskelig å legge merke til at det skjer, men likevel er det så mye hysj, hysj rundt det. Vi feier det under teppet. Skjer ikke her, nei. Vi er inkluderende. Kanskje vi bør stille oss selv spørsmålet om jeg er inkluderende. Eller er jeg en mobber? Eller kanskje vi skal gi slipp på det var jo ment som en spøk!ª. Heldigvis er det noen årvåkne foreldre som lett oppfatter mistanker om at barnet muligens blir mobbet. Og det er utrolig bra! Men hva med dem som ser at barnet deres er selveste mobberenª, hva gjør de med saken? Men det vanskeligste er nok å forklare en voksen at du mobber meg. Når mobbingen blir kollektiv, så er det vanskelig å gjøre noe med det. Har du ikke hørt om pakistaneren med fire barn som ikke får leie leilighet fordi han er pakistaner? Eller om Ali som ikke får jobb siden han heter Ali! Jeg er så lei av dette. Hvor lang tid må det gå før Ali blir regnet som fullverdig i dette samfunnet uten å henvise til at foreldrene hans er fra Pakistan, og det er sikkert derfor han... Stopp! Ja, la oss ikke fortsette på denne setningen. Eller at det er så enkelt å henvise til at siden han er muslim, så... Stopp! La oss ikke komme med slike påstander. La oss ikke falle i den fella igjen og igjen når utlendingenª blir førstesidestoff om han blir tatt for    > Rigmor UTTALELSE Pensjoniststoff i Fagbladet Fagforbundet har 320.000 medlemmer. Av disse er det ca. 87.000 pensjonister og uføre. Vi betaler vår kontingent til fylte 75 år for å opprettholde våre rettigheter i Fagforbundet. Det gjør vi så gjerne. Men da forlanger vi å bli hørtª i Fagbladet. Sjelden eller aldri er det informasjon  artikler  eller spaltestoff som omhandler pensjonistene. Fagbladet har riktignok bilder fra jubileer og turer, og det er greit nok. Men langt fra tilfredsstillende for pensjonistene. Skal vi følge med i samfunnet  må Fagbladet også inneholde aktuelle saker som berører pensjonistene i forbundet. år etter år  på årskonferansen og halvårskonferansen for alle fylkene " har det kommet kritikk på at Fagbladet Fagbladet 5/2011 > 49 fbaargang2011 fbseksjonKON