www.fagbladet.no Utdanning ikke verdsatt Side 14 Knuser myten om brannmenn side 32 Storbritannia raserer offentlig sektor Side 46 Nr. 5 2011 > For medlemmer i Fagforbundet Renhold på anbud: Ansatte ble kasteballer Side 8–12 Forsidefoto: Werner Juvik    > SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK fbaargang2011 fbseksjonSAM