Tema: Konkurranseutsetting Arbeidsløs etter anbudskarusell Første gang kommunen satte jobbene deres ut på anbud, ble alle ansatte ivaretatt. I andre anbudsrunde fikk de klare seg som best de kunne. Nå står flere av dem uten arbeid. Tekst: SIDSEL HJELME og OLA TØMMERÅS Foto: WERNER JUVIK Åjobbe i kommunen var gull, syntes Abdi, som vi her kaller ham. I dag er han på jobbjakt, og ønsker ikke å stå fram med navn. Han frykter å spolere framtidige jobbmuligheter. I 14 år sørget han for støvfrie lister og skinnende gulv på Lambertseter sykehjem. De første sju årene som kommunalt ansatt, de neste sju som ansatt i det private selskapet som overtok renholdet. Abdi var en av 16 kommunale renholdere i det som var Lambertseter bydel fram til 2004. Da ble bydelen en del av Nordstrand, og renholdet ble satt ut på anbud. Østlandske rengjøring AS fikk jobben og overtok arbeidsgiveransvaret for sju av de kommunale renholderne. Abdi var en av Virksomhetsoverdragelse • Regulert i arbeidsmiljøloven § 16. • Gjelder når virksomhet overdras til en annen arbeidsgiver. • Arbeidsavtale: Rettigheter og plikter overføres til ny arbeidsgiver. • Tariffavtale: Ny arbeidsgiver er bundet av tariff- avtale fra tidligere arbeidsgiver, men kan reservere seg. Overførte arbeidstakere har likevel rett til å beholde de individuelle arbeidsvilkårene som følger av tariffavtale hos tidligere arbeidsgiver. dem. Alzira Correia en annen. Hun jobbet som renholder ved flere av bydelens barnehager og sykehjem. Tryggheten forsvant I likhet med mange andre følte Abdi og Alzira at fundamentet i tilværelsen forsvant da jobbene deres ble lagt ut på anbud. – Jeg ble veldig sjokkert og urolig da jeg fikk vite at vi skulle konkurranseutsettes. Jeg hadde jobbet på Lambertseter siden 1996 og trivdes så godt, sier Alzira. – Med jobb i kommunen hadde jeg en trygg tilværelse, god lønn og pensjon. Jeg hadde tre barn og en syk mann, så dette var viktig for meg. Abdi og Alzira fortsatte å jobbe på sine > gamle arbeidsplasser, men med ny arbeids- • Pensjon: Hvis pensjonsordninger ikke kan videreføres, skal ny arbeidsgiver sørge for at arbeidstakerne får videre opptjening eller en annen kollektiv pensjonsordning. • Valgrett: Arbeidstaker kan velge å fortsette hos opprinnelig arbeidsgiver hvis skifte av arbeidsgiver medfører vesentlige endringer i arbeidsvilkårene. • Tidligere og ny arbeidsgiver skal så tidlig som mulig gi informasjon om og drøfte overdragelsen med arbeidstakernes tillitsvalgte. BØTTEBALLETT: 16 renholdere ble satt i spill da politikerne bak denne glassfasaden vedtok å sette jobbene deres ut på anbud. (Bildet er manipulert) 8 > Fagbladet 5/2011 fbaargang2011 fbseksjonSAM