Tema: Konkurranseutsetting VASKET HER I 14 ÅR: Lambertseter sykehjem var Abdis arbeidsplass i 14 år. Nå er jobben hans overtatt av andre, mens Abdi er arbeidsløs. En skitten bransje • Offentlig sektor kjøper årlig renhold for 1,2 milliarder, og har renhold i egen regi for 7,6 milliarder. • Bare et mindretall stiller krav til ansattes lønns- og arbeidsvilkår når renholdet legges ut på anbud. Dette til tross for at offentlige innkjøpere har et særlig ansvar for å ivareta lønns- og arbeidsvilkår hos sine leverandører (forskrift 8. februar 2008). • Når offentlige virksomheter legger sterk vekt på pris, virker det negativt inn på både tjenestens kvalitet og på arbeidstakernes rettigheter. • En betydelig andel av ansatte i renholdsbransjen opplever uakseptable lønns- og arbeidsforhold. Dette gjelder også renholdere fra virksomheter med oppdrag for offentlige etater. Eksempler på dette kan være at de jobber flere timer enn de får betalt for, ikke får overtidsbetaling og nektes sykepenger ved sykdom. Kilde: Anbud og arbeidstakerrettigheter, Fafo 2011 jobbjakt da Østlandske mistet kontrakten med Nordstrand. – I hele vinter har jeg ringt nesten daglig til Royal renhold og spurt om å få jobb, men de har ikke noe. De hadde egne ansatte som overtok jobbene våre, forteller han. derne. Royal kom inn med sine egne folk. Abdi ble arbeidsløs. Østlandske hadde ikke annet arbeid å tilby ham. På jobbjakt Nå leter Abdi etter ny jobb. Han har fått noen dager i uka som tilkallingsvakt på et sykehjem, men for en mann med tre barn å forsørge, holder det ikke til å betale regningene. Ytterligere to av de opprinnelig kommunale renholderne havnet ufrivillig på De ansatte må betale – De menneskelige kostnadene ved omstilling er undervurdert, sier Steinar Westin, fastlege og professor i samfunnsmedisin. Sykdom og uførhet følger svært ofte i kjølvannet av store omstillinger, og mange av dem som rammes dukker etter hvert opp på Steinar Westin og andre legers kontor. – Som doktor treffer jeg mange av dem som forsvinner ut av arbeidslivet etter en omstillingsprosess. – Et stort samfunnsproblem blir individualisert. Hansen er syk. Men han kunne vært i jobb. Mange er arbeidsføre under gitte rammebetingelser, men vippes av pinnen i en omstillingsprosess, påpeker Westin. Mens de ansvarlige kan slå seg på brystet over vellykkede omstillinger, overføres mange av de ansatte til helsevesen og trygdeordninger. – Fordi vi har velferdsordninger som fanger opp slikt, så bomber vi disse ordningene, mens de som har ansvaret for konkurranseutsettingen skjermes. – Når vi får økte kostnader til sykdom og uførhet, er dette resultatet av prosesser politikerne selv har satt i gang, sier Westin. Steinar Westin 12 > Fagbladet 5/2011 fbaargang2011 fbseksjonSAM