Denne historien viser at det er fåfengt  umulig  å privatisere kommunale arbeidsplasser uten at det går ut over de ansatte.ª Side 38 Seksjonsleder Stein Guldbrandsen Samferdsel og teknisk ˇ€‹ Byplaner og innsyn Ofte har planarbeidet og reguleringssaker kommet langt før innbyggere og politikere har anledning til å si sitt. Derfor er det vanskelig å gjøre store endringer, selv om det kommer mange motforestillinger. Side 30 ˇ€‹ Burn Camp-jubileum Den siste uka i juni reiser 25 brannskadde barn på sommerleir. Det er tiende sommer med Burn Camp Norge. I år skjer det i Bergen med god hjelp fra ansatte i brannvesenet. Side 35 ˇ€‹ Utvidet ansvar for feiere Faggruppe 1 feiere i Fagforbundet mener at feierens informasjonsplikt bør utvides til også å gjelde boliger uten fyringsanlegg, og at feieren kan følge opp krav til boligeier, skriver fokusforfatterne. Side 36  Det er klart kvinner kan De har forlengst bestått alle tester. De er daglig i beredskap innen brann og redning. De er brannkonstabler, og de er kvinner. Myten om en brannmann er knust. Side 32 Fagbladet 5/2011 > 27 Foto: Eivind Senneset fbaargang2011 fbseksjonSAM