Kjenner ikke farene VIBRASJON ER USUNT: Arbeidstilsynet har tatt tak i yrkesgrupper som blir utsatt for vibrasjoner. Kunnskapen om faren for skader og helseplager er liten. Her er tillitsvalgt for renholdere på Lørenskog, Inger Olsen. Bildet er tatt i annen sammenheng. Vibrasjon fra verktøy og maskiner kan føre til alvorlige muskel- og skjelettsykdommer, men kunnskapen om denne faren er liten. Det viser resultatene fra Arbeidstilsynets prosjekt Føre var. De har gjort tilsyn på rundt 300 arbeidsplasser. Færre enn 13 prosent av dem har gitt ansatte opplæring Oppmerksomheten rundt farene ved vibrasjonseksponering har vært liten. MORTEN HOEL, ARBEIDSTILSYNET om vibrasjoner fra verktøy. 14 prosent har gjort risikovurderinger, og 35 prosent har gjennomført risikoreduserende tiltak. Ukjent tema Tematikken er ukjent i mange virksomheter, skriver Arbeidstilsynet i sin rapport. Det ser dessuten ut til at virksomhetene er bedre til å gjennomføre tiltak enn å risikovurdere og gi opplæring. – At relativt få virksomheter har satt i gang tiltak, kan ha sammenheng med at oppmerksomheten rundt farene har vært liten, sier prosjektleder Morten Hoel i Arbeidstilsynet. Alvorlige problemer Vibrasjoner fra verktøy og maskiner kan gi helseplager som for eksempel smerter i rygg, nakke og skulderparti, risiko for skade på blodkar, nerver, muskler og ledd. Symptomer kan være «hvite fingre» (Raynauds fenomen), smerter, nedsatt kraft og vansker med koordinering av bevegelse. Flere arbeidsplasser I prosjektet Føre var setter Arbeidstilsynet søkelys på forebygging av muskel- og skjelettplager blant annet forårsaket av vibrasjoner. Så langt er det ført tilsyn i bygg og anlegg, verftsbransjen, mekanisk industri og i barnehager. Til høsten vil Arbeidstilsynet fortsette med tilsyn innen hotell- og restaurantbransjen, ambulansetjenesten og kontorarbeidsplasser. Tekst: OLA TØMMERÅS Beste renovatør i landet Flere og flere busser på anbud En oversikt fra NHO Transport viser at mer enn femti prosent av ruteproduksjonen med buss er anbudsbasert. Når avtaler i Telemark, Hordaland, SørTrøndelag og Troms kommer i drift i løpet av året, vil 60 prosent av ruteproduksjonen være basert på avtaler inngått etter anbud. Buskerud og Nord-Trøndelag er de eneste fylkene som ikke har noen busskontrakter på anbud, ifølge oversikten.    PF DET MESTE PÅ ANBUD: I løpet av året vil 60 prosent av all rutebusskjøring i landet være basert på avtaler inngått etter anbud. Det interkommunale renovasjonsselskapet GLØR i Gudbrandsdalen er kåret til landets beste. Kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer står bak selskapet GLØR. De har satset fullt ut på å drive renovasjon i egen regi, framfor å sette det ut på anbud. – Årsaken til suksessen er nettopp at vi driver virksomheten i kommunal regi, sier daglig leder Inge Morten Haave til avisen Gudbrandsdølen Dagningen. Han viser til at de ansatte får et fast og forutsigbart forhold, og dermed kan utvikle seg. Han har klokketro på at strategien de har valgt er grunnen til stor kostnadseffektivitet, høy kvalitet og fornøyde kunder. – Vi ville ikke tjent noe på å sette renovasjonen ut på anbud, fastslår han overfor GD. Avfall Norge står bak kåringen. De har undersøkt 22 selskaper og slår fast at GLØR er suverent best på både driftseffektivitet, systemeffektivitet og kundetilfredshet. Dessuten har de et av de laveste renovasjonsgebyrene.    OT Fagbladet 5/2011 > 29 Illustrasjonsfoto: Titti Brun Illustrasjonsfoto: Per Flakstad fbaargang2011 fbseksjonSAM