«VI SOM elskerDEN NYE PLAN- og BYGNINGSLOVEN» Hvis du har et nært og kjært forhold til den nye loven, er kanskje dette nettgruppen for deg i floraen av sosiale nettsteder. Facebookgruppa «Vi som elsker den nye plan- og bygningsloven» har 72 medlemmer (per 10. april). Gruppa beskriver seg slik: «Dette er en gruppe for alle som ikke kan leve uten den nye helhetlige plan- og bygningsloven fordi den gir mening i en verden der sektorlover mer skaper delhet og forvirring». Alt innholdet på nettsida ligger åpent for alle. 30 > Fagbladet 5/2011 – Byplanlegging handler ikke bare om lover og regler, men i høyeste grad om politikk. Ofte står millioner på spill, og da er det ikke alltid lett å være kommunal planlegger, mener professor Eva Falleth. Tekst: PER FLAKSTAD fbaargang2011 fbseksjonSAM