De er få, veldig få. Foreløpig. 28 kvinnelige brannkonstabler møttes i Bergen i april. De river barrierer for kvinner i brannberedskapen. Tekst: OLA TØMMERÅS Foto: EIVIND SENNESET Høy, sterk, norsk og mann. Omtrent slik er det gjengse bildet av en brannmann, men bildet er i endring, ikke minst for dagens barn på klassetur til brannstasjonen; stadig oftere er brannhelten en kvinne. Kvinner i brannberedskapen er få, noe over hundre på landsbasis, men antallet øker. Svært mange av dem er ansatt i løpet av de siste årene. I endring – Jeg var fem år alene som kvinnelig brannkonstabel i Oslo brannvesen, forteller en av deltakerne, Line Due Halvorsen. Hun begynte i 1998, i dag har hun sju kvinnelige kolleger. Utviklingen har skjedd til tross for en lang rekke barrierer for kvinner som vil gjøre en karriere i brann- og redningsvesenet. Det kom det fram mange eksempler på under seminaret i Bergen. – På et eller annet tidspunkt må de gamle BRANNHELTER: 28 av landets kvinnelige brannkonstabler møttes i Bergen. Bak fra venstre: Ellen Marie Jenssen, Anne Hjort (brannsjef i Asker og Bærum), Heidi Vassbotn Løfqvist (DSB), Vibeke Arntsen, Line Due Halvorsen, Anne Mari Gramstad, Mona Hjortzber og Malin Holm fra Kommunal i Sverige, Marta Gjøvik, Camilla Loe-Dahl. Rad to fra venstre: Marthe Mortensen, Trine Bakke, Lill Overvik, Bente Julie Lien, Liv Tanja Eiken, Karine Finang, Hilde Bjerkås Udø og Marte Lund. Rad tre fra venstre: Hildegunn Gram-Sagvaag, Ingunn Selvåg, Linda Jonsson, Gunhild Saue og Anniken Lie. Foran fra venstre: Ulrika Larsson, Renate Bostrøm, May Linn og Stine Larsen. 32 > Fagbladet 5/2011 fbaargang2011 fbseksjonSAM