gubbene endre på sin tradisjonstenkning, kommenterte Due Halvorsen. Hinderløypa Heidi Vassbotn Løfqvist fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) redegjorde for direktoratets mangfoldprosjekt i brannvesenet. Hun skisserte følgende barrierer for rekruttering av kvinner: organisasjonen, utdanningen, hvor det rekrutteres, fysiske krav, myter, fysiske forhold på arbeidsplassen og psykososiale forhold. Samtlige punkter hadde deltakerne eksempler på. – Jeg tror en formell brannutdanning kan bedre rekrutteringen av kvinner, sier Vassbotn Løfqvist. I dag må du være tilknyttet et brannvesen for å komme inn på grunnkurset på brannskolen. – Man må kjenne noen som kjenner noen for å komme videre. Oftest er det sønnen til noen kjente, var blant kommentarene fra salen. Fysiske krav Fredrikstad brann- og redningskorps utlyste nylig én stilling. Av 69 søkere gikk 13 gjennom det første nåløyet; de fysiske testene. – Noen har sagt at de ennå ikke har sett en dame bestå mølletesten. Spørsmålet er om kvinnelige søkere har fått informasjon om at det er denne de må trene til, poengterte Vassbonn Løfqvist. – Vi trenger en diskusjon om testene er for firkanta, og om de er riktige i forhold til jobben, sa hun. Anne Hjort, brannsjef i Asker og Bærum brann- og redningsvesen, utfordrer kolleger: > Fagbladet 5/2011 > 33 KVINNER I BRANNVESENET Det er lite statistikk rundt kvinner i brannvesenet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte nylig et mangfoldprosjekt, med spørreundersøkelse til alle landets brannvesen. To tredeler av landets brannsjefer svarte. De oppga at de har til sammen 282 kvinnelige ansatte av 7472, derav 104 i beredskap. fbaargang2011 fbseksjonSAM