Her butter det: Under gruppearbeid kom deltakerne fram til flere forbedringsområder i brannvesenet: " Bekledning som passer den enkelte, herunder underbekledning, utrykningsbekledning, støvler, kjemikaliedrakter, hansker, dykkebekledning. " Handlingsplan for graviditet. " Planlegging av fasiliteter. " Riktige fysiske krav. Skal være likt for alle. " Hensiktsmessig utstyrsplassering. Folk har forskjellig høyde. " Rekruttering og profilering. " Holdningsskapende arbeid. Brannsjefer velger ofte blant de med aller best resultater fra testene. Det er med andre ord ikke nok å bestå. Vi trenger en holdningsendring blant de som ansetter, og klare kriterier ut over fysiske ferdigheter, sier hun. Feil utstyr Har dere forsøkt å svømme når føttene vipper fram og tilbake i altfor store svømmeføtter? spør Mona Hjortzberg fra det svenske Kommunal. Flere deltakere nikker lattermildt gjenkjennende. Det fungerer dårlig. Mona Hjortzberg og Malin Holm fra Kommunal, som organiserer brannkonstabler i Sverige, delte sine erfaringer med de norske brannkvinnene. En kollega måtte vente i seks måneder på støvler. Hun hadde størrelse 36. Slik skal det ikke være. Kvinner vil ikke klage, vi vil ikke skille oss ut eller være et problem. Men det handler ikke om å være plagsom. Det handler om at nødvendig utstyr ikke fungerer, poengterte Hjortzberg. Skyhøye krav I Sverige er det gjort grundige utredninger om fysiske tester. De har kommet fram til tester som bedre representerer oppgavene IMPONERENDE STASJON: Bergen hovedbrannstasjon er bare et par år gammel, og topp moderne. Deltakerne fikk en grundig omvisning. som skal gjøres. I tillegg legger de vekt på intervjuer og personanalyser av søkeren. Men det er fortsatt en jobb å gjøre før mer målrettede tester får fullt gjennomslag. I Stockholm har de lagt de fysiske kravene så høyt at ingen kvinne kommer inn, beskriver de to fra Kommunal, og til gjenkjennelse fra norske kolleger forteller de fra diskusjoner i Sverige: Det er interessant at de som ikke vil ha kvinner inn i brannvesenet, vet så godt hvordan det er å jobbe med kvinner " når de aldri har gjort det. Vis de unge at kvinner kan Vær rollemodell for de unge, og vær stolt av det. Oppfordringen kommer fra brannsjef i Asker og Bærum brann- og redningsvesen, Anne Hjort, til brannkvinnene på seminar i Bergen. Hjort har selv 36 års erfaring fra mannsdominerte yrker. Hun gikk fra en ingeniørkarriere til brannvesenet i 1987, og ble for fem år siden landets første kvinnelige brannsjef. I Bergen delte hun sine erfaringer med deltakerne. Still opp i media og vis at det fins brannkvinner. Start tidlig. Gutta drømmer om å bli brannmenn allerede fra de er fem år gamle, poengterte hun. Alle brannstasjoner har jevnlig besøk av barn, og som bevis på at ting er i endring kunne hun fortelle at de har begynt å se kvinnelige konstabler på barnetegninger. Til deltakerne hadde hun følgende liste med råd: Bruk mulighetene i brannvesenet, vær rollemodell, vis at kvinner kan, sørg for at de som ansatte deg valgte riktig, og gi også andre kvinner en mulighet. 34 > Fagbladet 5/2011 VÆR FORBILDER: Brannsjef i Asker og Bærum brannvesen, Anne Hjort, delte sine erfaringer etter 36 år i mannsdominerte yrker. fbaargang2011 fbseksjonSAM