Seksjonsleder OM LOVER OG AVTALER: Konferansen for dyrepleiere og klinikkassistenter er flyttet til august. Lover og avtaler på dyreklinikkene Fagforbundet arrangerer konferanse for dyrepleiere og klinikkassistenter 25. til 26. august i Oslo. I utgangspunktet var konferansen planlagt 7. til 8. juni. Foreløpig tema på kon- feransen er røntgen og stråling, et godt arbeidsliv (lover og avtaleverk) og katteklinikk. Program og informasjon om priser og påmelding blir lagt ut på seksjonssidene på www.fagforbundet.no    OT Insta 800 ferdig revidert Insta 800 for rengjøringskvalitet er ferdig revidert. Standarden fins foreløpig kun på engelsk, men man regner med at oversettelsen til norsk og fastsettelsen som norsk standard er ferdig før sommeren. NS Insta 810 – krav og anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester – er også ferdigstilt.    OT GPS-saken for retten i mai og juni Den såkalte GPS-saken, der en arbeidstaker ble oppsagt etter GPS-måling av pauser, er i full gang i Nord-Troms tingrett. Den er berammet til å gå i slutten av mai måned. Det er ventet dom høsten 2011, men saken kan vare ytterligere et år dersom den ankes til lagmannsretten. Det var i fjor at en arbeidstaker ved Avfallsservice AS ble oppsagt. Arbeidsgiver henviste til utskrift fra GPSen i renova- sjonsbilen. Den viser, ifølge arbeidsgiver, at den ansatte hadde tatt for lange pauser.    OT Renholds- konferansen 2011 Fagforbundets renholdskonferanse avholdes 19.–20. oktober i Bodø og er spesielt rettet mot renholdsledere. Nærmere program og informasjon kommer.    OT Vondt å ha rett Noen ganger er det vondt å få rett. Fagforbundet har igjen og igjen påpekt at de virkelige taperne i kommunenes anbudsiver er de ansatte som blir overtallige. I dette nummeret av Fagbladet har vi lett opp en gruppe renholdere som ble overtallige da bydel Nordstrand i Oslo privatiserte renholdet i 2004. Egentlig var det ikke mye å si på verken prosess eller anbydere. Lønns- og arbeidsforhold var ganske like. Noen fikk beholde jobben med ny arbeidsgiver, og noen fikk bli i kommunen i nye jobber. Men så gikk det som det alltid går; jobbene som var trygge i første omgang, var ikke sikret i andre anbudsrunde. Folk mista jobben. Det er ikke mange igjen av de 16 renholderne i denne historien som fortsatt har sine trygge jobber. Flertallet har blitt ofret i det Fagbladet kaller et spill med levende brikker. Denne historien viser at det er fåfengt – umulig – å privatisere kommunale arbeidsplasser uten at det går ut over de ansatte. Spørsmålet er hvem som skal klandres? Har ikke politikerne sørget for at lønns- og arbeidsforhold var omtrent like etter at nye virksomheter overtok? Har ikke bydelsutvalgets politikere brukt anbud for å få kostnadene ned uten å svekke lønns- og arbeidsforhold? NEI, de har ikke det! Denne historien viser at det er fåfengt – umulig – å privatisere kommunale arbeidsplasser uten at det går ut over de ansatte. Selv om alt er greit på overflaten, er det ingen som helst tvil om at rettigheter svekkes over tid. Vi har sett dette mange ganger. Kommunepolitikere må evne å se konsekvensen av handlingene sine. Anbud og privatisering setter lønns- og arbeidsforhold under press og går ut over de ansatte over tid. Det kan ikke være nødvendig å erfare dette om og om igjen. Disse feilene har blitt gjort så mange ganger at det ikke er lov å bli overraska over at det er sånn. Jeg har lyst til å snu et sitat fra bibelen på hodet og si: Tilgi dem ikke, for de vet hva de gjør. STEIN GULDBRANDSEN 38 > Fagbladet 5/2011 Illustrasjonsfoto: Ola Tømmerås fbaargang2011 fbseksjonSAM