Tjenester forsvinner i Storbritannia i offentlig sektor Britene rammes av budsjettkutt og høy arbeidsløshet, og offentlig ansatte går en tøff tid i møte. Store nedskjæringer er varslet i løpet av de neste fire årene. Tekst: ANDREAS WALSTAD Da den borgelige koalisjonsregjeringen i Storbritannia la fram nasjonalbudsjettet 23. mars i år, ble det bekreftet at offentlig sektor vil oppleve budsjettkutt på 19 prosent i snitt de neste fire årene, med unntak av budsjettene for helse og u-hjelp. Fagforbundet Unison frykter at så mange som 750.000 arbeidsplasser i offentlig sektor legges ned innen 2015. Offentlige tilbud forsvinner Ferske tall fra Office for National Statistics viser at det nå er over 2,5 millioner arbeidsløse i Storbritannia, eller åtte prosent av den yrkesføre befolkningen. Dette er de høyeste tallene på 17 år. Bare i England og Wales vil 140.000 kommunale jobber bli borte i løpet av dette året. Med disse jobbene forsvinner også flere av de offentlige tilbudene. Regjeringen stenger blant annet dagsentre for eldre og uføre. Du må virkelig være gammel og skrøpelig for i det hele tatt å få hjelp. I tilegg stenges biblioteker, og til og med offentlige toaletter, sier Ann Mitchell, talskvinne for Unison. Tvilsomt om pengene strekker til Selv om budsjettet for helsetjenesten øker noe de neste årene med 0,4 prosent fram til 2015  frykter Unison at dette ikke er nok. En stadig eldre befolkning, dyrere medisiner og teknologi er faktorer som gjør at flere tviler på om pengene vil strekke til. I tillegg har regjeringen varslet at de vil forsøke å presse igjennom reformer via The Health and Social Care Bill, som vil åpne for private aktører. Forslaget går ut på at det settes en nasjonal maksimumstariff for helsetjenestene; dermed åpner markedet for priskonkurranse. Katastrofalt Den britiske legeforeningen, The British Medical Association (BMA), er svært kritisk til reformen, ettersom de frykter at den kan føre til redusert kvalitet på de offentlige tjenestene National Health Service (NHS).  å tvinge fram konkurranse og samtidig kaste pris inn i konkurransebildet i den offentlige helsetjenesten, vil alltid være ødeleggende. å gjøre dette i en tid der det er enormt press på offentlig økonomi, og mens de ansatte må takle store strukturelle forandringer, kan vise seg å bli katastrofalt, sier legeforeningen i en offentlig uttalelse. Forbundet sier også at regjeringen vil pålegge NHS å spare inn 20 milliarder PRIVATISERINGSIVER: Statsminister David Cameron utenfor 10 Downing Street sammen med tidligere britisk statsminister Margaret Thatcher. 46 > Fagbladet 5/2011 Foto: Andrew Parsons Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2011 fbseksjonSAM