pund før 2014–2015 ved hjelp av effektivisering. – Dette har allerede resultert i nedskjæringer i antall tjenester og ansatte, noe som har direkte innvirkning på pasientpleien, påpeker BMA. Mister jobben Ifølge Royal College of Nursing (RCN) planlegger regjeringen å kutte 27.000 stillinger i den offentlige helsetjenesten i Storbritannia. Kuttene vil blant annet ramme sykepleiere, jordmødre, hjelpepleiere, leger og ansatte i administrasjonen. – De ansatte i helsevesenet er ikke bare bekymret over at de kan miste jobbene sine; de tenker også på hvordan de skal takle situasjonen hvis de blir værende, og hvordan de kan holde tjenestene åpne, sier RCN-sjefen dr. Peter Carter. Andre eksperter hevder at prisen ved å ta yrkesaktive ut av arbeid blir høy i form av trygdeutbetalinger og lavere forbruk generelt, og at det er langt fra sikkert at Budsjettet 2011 • Storbritannias regjering – en koalisjon mellom de konservative og liberaldemokratene – har satt seg som mål å redusere landets underskudd. I fjor var underskuddet på 11 prosent av nasjonalproduktet. • Regjeringen ønsker å spare inn 95 milliarder pund innen 2015–16. Det betyr blant annet nedskjæringer i trygdeordninger og frysing av lønn for offentlig ansatte i to år. • Det antas at mellom 330.000 og 750.000 arbeidstakere i offentlig sektor vil miste jobben i løpet av de neste fire årene. det vil skapes nok arbeidsplasser i privat sektor til å kompensere for kuttene i offentlig sektor. Uenighet Ikke alle er enige at utsikten for økonomien i Storbritannia er dyster på lengre sikt. Brian Hilliard, sjeføkonom i Societe Generale, tror arbeidsløsheten vil toppe seg på 8,5 prosent i løpet av 2011 som følge av nedskjæringer i helse, forsvar og offentlig administrasjon. > Fagbladet 5/2011 > 47 fbaargang2011 fbseksjonSAM