Debatt noe ulovlig. Hvis Ola Nordmann gjør noe ulovlig, blir det mindre oppmerksomhet. Det havner ikke ofte på førstesida. Når kommer det positive ved å ha Ali her i landet til å havne på førstesida? Hvor ofte kommer det til å bli eviglange debatter om at, ja, thank God, nå er pakistanske gutter og jenter foran nordmenn når det gjelder å ta høyere utdannelse. Før var jentene litt foran guttene, men nå er også guttene blitt opptatt av at kunnskap er makt. Og det er helt vanlig at norsk-pakistansk ungdom tar høyere utdannelse. Et bra resultat, men hvorfor stoppe her? La oss sammen gjøre det enda bedre. Når kan vi ha en debatt om dette? Vi har mye å lære av hverandre! La oss ta med oss det positive, og forbedre den negative mentaliteten om deª og ossª. Hvorfor havner det på førstesida av Dagbladet når en muslim slutter å gå med hijaab, men alle hysjer ned at flere og flere norske jenter begynner å gå med hijaab? Rekk opp hånda den som ikke har hørt noen si at islam er kvinnefiendtlig. Pussig at norske jenter blir muslimer da! Media har et stort ansvar. Ikke minst hvis Aliª gjør noe bra. Da er det plutselig den flotte norske gutten som har gjort noe fantastisk. Men når samme gutt finner på noe dumt, nei, da er det Aliª " den pakistanske eller muslimske gutten som har gjort noe forferdelig. Hvorfor er det slik? Dette er offentlig, kollektiv mobbing. Hvorfor kan vi ikke alle være lagspillere og hjelpe hverandre til å bli flinkere uten å rakke ned på hverandre, uten å henge ut noen, uten å tenke viª og demª? Jeg håper inderlig vi kan finne en løsning på dette, og at vi sammen kan bli gode medborgere og gjøre Norge stolt av å ha oss som borgere. En osloborger MIDTØSTEN Hvem mangler kunnskap? På 50-tallet ble det i Drammen holdt et debattmøte om kristendommen. Deltakere var bl.a. åge Samuelsen og Arnulf Øverland. Samuelsen viste med Bibelen i hånda til de sannheterª som var å finne i den. Øverland startet sitt innlegg med: Jeg frykter ikke de mennesker som bare har lest en bok.ª Jorun Paulsen serverer i sitt forsvar for Israel (Fagbladet nr. 3) en serie udokumenterbare påstander. Hun oppfordrer meg til å skaffe meg kunnskap, men den eneste form for kildehenvisning, er å finne i slutten av innlegget hennes: Les Joan Peters Fra uminnelige tider " der får du historien.ª At hun henviser til akkurat den boka, er meget påfallende. Det var nemlig den historikeren Norman Finkelstein (barn av Holocaustoverlevende foreldre) tok for seg under sin doktorgradavhandling fra Princetonuniversitetet. Han gjennomgikk hver eneste fotnote, og kom til den slutningen at boka var en monumental forfalskning. Han fikk støtte fra en rekke framtredende akademikere. For eksempel anmeldte Israels ledende historiker på palestinsk historie, Yehoshua Porath, boka i The New York Book of Review. Han mente at den var en samling høysionistiske myter bygget på selektiv kildebruk og uholdbare tolkninger. I tillegg har kjente israelske historikere som Benny Morris, Avi Shlaim, Shlomo Ben-Ami og Illan Pappe implisitt støttet Finkelsteins kritikk. Lanseringstidspunktet for Peters bok er også verdt å merke seg. Den kom ut i 1984, rett etter at Israels invasjon av Libanon hadde påført landets første PR-katastrofe. I Norge kom den først ut i 2003, året den andre intifadaen fant sted, nok en PR-katastrofe for Israel. Ellers er innlegget til Paulsen preget av de vanlige klisjeene til Israel-lobbyen. Jeg skal ha et hat mot et bittelite land i Midtøsten som kjemper for å overleve, omgitt av fiendtlige arabere på alle kanter som gjør alt de kan for å gjøre livet uutholdelig for det jødiske folkª. Jeg tror hun satt med solbriller i tunnelen da hun leste innlegget mitt. Fikk hun ikke med seg at dette bittelille landet som ikke har definerte grenser og som besitter atomvåpen, er verdens fjerde største militærmakt og verdens tredje største våpendistrubutør. Israel er en hær med et land,ª sa Ruth Hiller, New Profile; Israel, under konferansen om ytringsfrihet i Israel på Litteraturhuset i Oslo 12. mars i år. Landet har en luftstyrke som er dobbelt så stor som de MIDTØSTEN Til jødehaterne i Fagbladet Har dere ikke en gang gangsyn? Dere er jo fullstendig blinde. Så mye antisemittisme og løgnpropaganda og for ikke å snakke om historieløse skulle man ikke tro fantes i 2011. Kanskje det er pga. ensidig propaganda i NRK og andre medier der den mørkerøde venstresida dominerer. Råder dere alle til å trekke opp nisselua og lese boka Antisemittismen i Norge, bak den humanitære maskenª av Manfred Gerstenfeld. Den er skikkelig dokumentert. LO har lagt seg på en fullstendig uheldig utenriks- Illustrasjonsfoto: colourbox.com MIDT-ØSTEN: Fagbladet, Fagforbundet og LO er fullt av antisemittisme og løgnpropaganda om jøder, mener Elfi Edsberg. politikk. Da Mads Gilbert kom hjem fra Gaza med all den løgnen i kofferten og meldte seg inn i LO, fikk han bevilget mange millioner til Gaza i flere år. Når en løgn gjentas mange nok ganger, tror dessverre folk at det er sannheten. Hvorfor ikke bruke de pengene her hjemme innen helse og omsorg? Husk at vi fagorganiserte har mange forskjellige syn innen politikken, så hvorfor da velge den ensidige slagsiden som her har blitt gjort? Fagforbundet skulle hatt en nøytral, stø kurs hvor alle skulle føle de satt trygt. Dere har nok også mistet en del medlemmer pga. dette. Hadde jeg vært yrkesaktiv i dag, hadde jeg valgt en mer nøytral organisasjon. Så fram igjen med Jaffa appelsiner, de er de beste i hele verden. Elfi Edsberg, pensjonist 50 > Fagbladet 5/2011 fbaargang2011 fbseksjonSAM