franske og britiske styrkene til sammen, og de mottar nesten ti prosent av USAs bistandsbudsjett. Når det gjelder den palestinske staten som ifølge Paulsen aldri har eksistert, er den allerede anerkjent de jure av 130 land. Jorun Paulsen skriver: Når du henviser til resolusjoner fra FN-organer, vil jeg nevne at flertallet i disse organer er arabere og dermed ønsker Israel bort fra jorden.ª Utrolig påstand! Mener hun at majoriteten i FNs generalforsamling er arabere? I 30 år har det internasjonale samfunn i hovedsak stått samlet om hvordan Israel"Palestinakonflikten skal løses: En tostatsløsning og at Israel trekker seg tilbake fra det palestinske området okkupert siden 1967. Resolusjonene kommer årlig og blir vedtatt med et sted mellom 150 og 160 stemmer for og mellom 3 og 6 mot. Jeg skrev i mitt forrige innlegg at opprettelsen av staten Israel var startskuddet til en storstilt etnisk rensing. Det kommenteres på følgende måte av Jorun Paulsen: At Israel drev med etnisk rensing og at palestinerne ble en minoritet i eget landª, viser at du ikke kjenner historien.ª Norman Finkelstein skriver i PRIVATISERING Fast ansatt kvalitet Jan Davidsen skriver i Fagbladet nr. 3/2011 under denne overskriften. Han forteller bl.a. om Fagforbundets forskjellige kampanjer det siste tiåret, og dette syns jeg selvfølgelig er veldig bra. Han sier at Fagforbundet mener at offentlige tjenester skal drives i egen regi og at arbeidsgiver skal satse på egne, faste ansatteª. Videre kommer en beskrivelse av de private bemanningsbyråene. Det er selvfølgelig en negativ beskrivelse. Det hadde selvfølgelig vært fint om det hadde vært slik, men dette er ikke virkelighetens verden. Vi opplever underbemanning og tildels høyt sykefravær, og da er det nødvendig å bruke vikarer. Hvis man er heldig, fins vikarer på tilkalling, men de kan være vanskelig å få tak fordi mange av dem kanskje allerede går i vikariater. Det fins også vikarbyråer. Noen følger på enkelte punkter ikke loven, men de aller fleste er seriøse og bra. Både private og offentlige skal selvfølgelig følge lover og regler, og i det siste har det vært snakk om noen som ikke har gjort det (Adecco). Imidlertid er det avdekket at offentlige institusjoner også bryter loven, men dette er det ikke snakket så høyt om. Det gjelder bl.a. på A-hus, med flere tusen lovbrudd det siste året. I Trondheim, som er Ap sitt utstillingsvindu, opplever man at vikarer i hjemmetjenesten utgjør så mye som tre fulle stillinger i måneden. Konkurranseutsetting er bare positivt. Det fins mange eksempler på at dette fungerer utmerket. For eksempel har Os i Hordaland et sykehjem som drives både kommunalt og privat. I den ene etasjen er det kommunen som er driver, i den andre etasjen er det Aleris omsorg. Dette fungerer aldeles utmerket. Alle er fornøyde; både pasienter, pårørende og arbeidstakere i begge etasjene. Konkurranse gjør at alle gjør en utmerket jobb. Jeg skulle ønske at man hadde fokus på det som er bra og fungerer i stedet for å være så redd for konkurranse. Om jeg trengte sykehjemsplass, hadde jeg ikke vært redd for å velge et sykehjem som for eksempel var drevet av Aleris. sin bok Til Israels forsvar?ª: Alle seriøse forskere medga nå (slutten av 1980-tallet, min tilføyelse) at de arabiske radiosendingeneª var et sionistisk påfunn og at palestinerne var blitt utsatt for etnisk rensing i 1948.ª (s10, norsk utg.) Jeg kunne sitert fra Human Rights Watch, Amnesty Inter- national, B`Tselem, Physicians for human rights-Israel, som alle er ubetinget enige om at palestinske fanger er blitt systematisk mishandlet og torturert, og at det samlede antall nå sannsynligvis er oppe i titusener. Jeg kunne ha skrevet om de mange drapene på steinkastende barn, tortur av barn, Grete Fristad Brendhagen angrep på ambulanser, drap på helsepersonell, tortur med døden til følge, osv. Det moderne Israels historie er forstemmende og deprimerende for alle andre enn sionister og deres tilhengere. Øivind Svarstad (fagorganisert siden 1966, nå også provosert pensjonist) Innlegget er forkortet. Red. Reis med hjerte, hjerne og holdning USAs svingende Sørstater En reise gjennom musikken, historien og det sørlige USA Bli med på en musikalsk reise til USAs fantastiske Sørstater! Memphis TENNESSEE Nashville Lynchburg Chattanooga Atlanta ! MISSISSIPPI Natchez LOUISIANA    New Orleans GEORGIA Montgomery ! Les mere på www.albatros-travel.no/fag      ALABAMA Fagbladet 5/2011 > 51 fbaargang2011 fbseksjonSAM