Foto: Mohammed Omer syninger av drivstoff, noe som medførte lange køer og høye priser. Gaza var i ferd med å gå tom for drivstoff og sto overfor en situasjon der drosjer, sykebiler og andre livsnødvendige tjenester snart ville gå i stå. Nå er det mangelen på kokegass fra Israel som er kritisk i Gaza. Store deler av befolkningen må sende gassflaskene gjennom tunnelene til fylling i Egypt. Denne løsningen er lite tilfredsstillende – både for tunneleierne, som har liten fortjeneste på virksomheten, og for befolkningen, som må vente lenge før gassflaskene kommer tilbake. Under «Operasjon støpt bly» (det israelske kodeordet for Gazakrigen) ødela den israelske hæren store deler av infrastrukturen i Gaza, noe som i særlig grad gikk ut over vann- og kloakksystemene. Resultatet er at husholdninger som har råd, koker drikkevannet. Uten kokegass blir det imidlertid umulig å sørge for rent vann til seg og sine. Den beste løsningen for de fleste i Gaza er selvfølgelig at det kommer en egyptisk regjering som krever at Israel opphever beleiringen langs grensen mellom Gaza og Egypt, og tillater innførsel av grunnleggende nødvendighetsgoder gjennom vanlige grenseoverganger. Den største frykten blant de fleste av innbyggerne i Gaza er utvilsomt at Israel invaderer Gazastripen på nytt og okkuperer grensen mellom Egypt og Gaza ved Rafah. Befolkningen setter imidlertid pris på det lovende standpunktet til den egyptiske utenriksministeren Nabil Elaraby, som har advart Israel mot militære aksjoner mot Gazastripen. Gazas innbyggere snakker imidlertid sjelden om framtida. I stedet sier de «insha’Allah» (om Gud så vil) og håper at alt går bra, og at familiene deres ikke vil lide nød. De fleste har nok med å overleve fra dag til dag. UNDER JORDA: På grunn av Israels blokade må mange livsnødvendige varer til Gaza fraktes gjennom tunnelene. Fagbladet 5/2011 > 53 fbaargang2011 fbseksjonSAM