Kryssord NORDISK MESTER I LIKESTILLING BIVÅNET PUST DUK BILDEL KAN TRAFIKK VÆRE FARTØYET AKSEPT HØY FJELLTOPP SPANSK ARTIKKEL HISSIG POTETSORT INDIANER INTEGRERING PASSENDE FINSK M. NAVN FJELL I BERGEN PLANTE UTEN(U-    RIKS- DEL AV    BORT- RE-    BY GJERINGEN FORLATT DERNEST STEV FARTØY UTSYN AM. ORGANISASJON EKVIPERE KREV TRAU FLOSSE VASSE ETAT, FORK. PCMERKE PREPOSI-    LOV- MIGRESS) NISTER    ER DET    UFS NITRIST FLATEMÅL BYI EN HØYNEDER- JAMES DISNEYFIGUR NET FRYKT LAND HUG BØNNFALT DATAUTTR. VEILEDER ØY, OG STAT FATTE ANTENNER LEKEN BRIE GRUVE FALLER SJON KABARET BRYTER 100 NAB. STYRE UVISSHET VIL DE FLESTE AV OSS HARDGUMMI    HA SPRENGSTOFF VÆRER DANSK M. NAVN EN BEHN FORHØYNING EN HEEP AVTRE NATURPRODUKT RENOMME FISK HVILESTUND GRUS- KAN    RUND DIA-    LANDSMANT    BY KASJOTT BINDEORD    VÆRE BANKE DYSTER FORFATTER PIANOET MUSIKKSTYKKE MYE OMTALT I MEDIA PLUSS AM. PRESIDENT FULE HENGE MED HODET HALVRÅTTEN NABOER RAPTUS DAG-    STÅR KRØLL- LIG-    ALFA VARE    FOR MØBEL GIKK FOR LANGT Løsningen på kryssord nr. 5 må være hos oss innen 20. juni! Merk konvolutten med «kryssord nr. 5» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg ikke annet enn kryssordet i konvolutten. NAVN ADRESSE POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET? VINNERE av kryssord nr. 2 Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: Lene Solberg Beachy 3033 Drammen Margrete Næss 7670 Inderøy Lill M. Theodorsen 1472 Fjellhammer 58 > Fagbladet 5/2011 fbaargang2011 fbseksjonSAM