Fagforbundet har 320.000 medlemmer. De representerer over 100 yrker, som alle trengs for å holde hjulene i gang i store og små virksomheter over hele landet. B-Postabonnement Returadresse: Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo BARN+ BØKER=VIKTIG Leser du mye, blir du en god leser. Dette vet Marianne Arnesen Eidsvik, og hver eneste dag jobber hun for å skape leseglede hos tromsøbarna. Marianne jobber på barneavdelingen i Tromsø bibliotek, og er en av 1213 bibliotekansatte i Fagforbundet. Foto: Anita Arntsen fbaargang2011 fbseksjonSAM