Helse og sosial Flere søker helse og sosial Utdanningsetaten i Oslo har registrert en økning i søkertallet til Vg1 helse- og sosialfag fra 382 i fjor til 421 i år. Ett av kommunens rekrutteringstiltak er filmen Jobb på sykehjem – noe for deg? Sofus Urke, kommunikasjonssjef i Sykehjemsetaten i Oslo kommune, mener rekrutteringsfilmen har vært en stor suksess. Filmen, som hovedsakelig er distribuert og markedsført via sosiale medier, topper nå lista på YouTube over filmer i sin sjanger. Over 6000 personer har til nå brukt åtte minutter for å få med seg rekrutteringsfilmen.    KES POPULÆR: Rekrutteringsfilmen er svært populær på YouTube. Første helse- fagarbeidar på Stord sjukehus Lisa Marie Hamn er tilsett i full stilling på Stord sjukehus, og arbeider ved kirurgisk avdeling. – Det er heilt fantastisk å jobbe her, seier ho til Sunnhordland avis. Hamn fortel at ho er innom det meste av det ho har lært på skulen, og at ho får brukt seg sjølv på ein god måte på sjukehuset. Ho har arbeidd deltid i heimesjukepleien sidan ho vart ferdig utdanna i fjor haust. Sigrun Bøe Perez, som er leiar i Hordaland Seksjon helse og sosial, meiner tilsetjinga er eit viktig steg i rett lei, og at dei tillitsvalde på Stord har gjort ein kjempegod jobb. KES Private skummer fløten Tilbud til ildsjeler Nå skal frivillighetskoordinatorer få faglig påfyll. Verdighetssenteret i Bergen har utviklet et eget opplæringsprogram for ildsjelene. Personer som ønsker å lede og koordinere frivillighetsarbeid innen eldreomsorgen, vil ifølge prosjektleder Eirin Hillestad kunne hente inspirasjon, motivasjon og kompetanse i løpet av tre samlinger på til sammen sju dager. Mulighet til vekst – Refleksjon, dialog og rollespill får stor plass på samlingene, sier Hillestad. Hun tror kursdeltakerne vil komme med svært varierende erfaringer, og at de derfor vil vokse på å utveksle erfaringer. Noen av dem som til nå har meldt seg på kurset, har erfaring fra arbeid som frivillig, andre har allerede erfaring som leder av frivillighetsarbeid. – De har også ulik yrkesbakgrunn, og derfor så mye å hente på å komme sammen, mener hun. Hillestad har selv erfaring som leder på et frivillighetssenter, og sier det fins mange måter å organisere arbeidet på. – Uansett hvor deltakerne kommer fra, vil de få verktøy som kan være til hjelp i re- IKKE GRATIS: – Hvis vi skal oppnå godt frivillighetsarbeid, må vi investere i kompetanse hos dem som skal lede frivillighetsarbeidet, mener Eirin Hillestad. krutteringen av frivillige, og de vil få tips om hvordan de best mulig kan ta vare på dem. Først i landet Opplæringstilbudet ved Verdighetssenteret er det første nasjonale tilbudet for ledere innen ledelse og koordinering av frivillighetsarbeid. – Nøkkelen til å skape en velfungerende frivillighets- tjeneste er en kompetent og motivert koordinator. De frivillige kommer ikke av seg selv. De må rekrutteres, og de må få mulighet til å utvikle seg og føle seg verdsatt, sier Eirin Hillestad. Første samling for deltakerne blir i høst. Et foreløpig tak er satt ved 15 deltakere. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Byrådet i Oslo har inngått avtale med fem private leverandører om levering av hjemmesykepleie i brukervalgsordningen. Ivar Johansen, bystyremedlem fra SV, understreker at tilbyderne ikke konkurrerer på like vilkår. – Mens den kommunale hjemmesykepleietjenesten er pålagt å ha en døgntjeneste, med en kostbar natt-tjeneste, kan de private velge å levere der det er størst volum og høyest fortjeneste, nemlig dag og kveld. Johansen blir ikke overrasket om vi nok en gang får medieoppslag som hevder at de private gir den mest effektive hjelpen. – Det skulle bare mangle når de får skumme fløten, sier Johansen. KES 28 > Fagbladet 6-7/2011 Foto: Stein Husebø fbaargang2011 fbseksjonHEL