LETTELSE: – Jeg gleder meg til en tilværelse med mindre smerter, sier Alfred Iversen. Allerede dagen etter at Bente Opgård fra hjemmetjenesten har sett pasientnotatene fra sykehuset, kan han regne med å ta i bruk smertepumpe og -plaster. «Leger og helseforetak har kommunisert elektronisk i mange år. Nå står hjemmetjenesten og sykehjemmene for tur.» Prosjektleder HEGE STENBAKK > Fagbladet 6-7/2011 > 33 fbaargang2011 fbseksjonHEL