Studenter inspirerer til nye og bedre rutiner Beboerne ved Råde sykehjem i Østfold er mer selvhjulpne enn det personalet trodde. Det har vernepleierstudenter avdekket, og nå endrer de rutinene ved sykehjemmet. Tekst og foto: TERJE HANSTEEN de samme resultatene. Og hvis vi gjør det, er oppgaven vår å foreslå tiltak som skal hjelpe personalet, forteller Strand. Vi ser blant annet at det blir gitt for mye hjelp ved måltidene. Da gjør vi beboerne en bjørnetjeneste. Vi ser også at personalet ønsker å være effektive. Det skaper støy, og beboerne blir lett stresset. Når vi påpeker at denne måten å jobbe på forringer beboernes ferdigheter, kan vi kanskje få til ny bevissthet og fokus i arbeidet. Jo lenger de eldre klarer å beholde ferdighetene, desto lenger klarer de seg selv, sier Strand. Passivisering Mange av rutinene ved sykehjemmet passiviserer beboerne, viser observasjonene vernepleierstudentene har gjort. De som ikke tar en ettermiddagslur har rett og slett ikke noe tilbud. Mellom klokka to og halv fem er det null aktivitet her. Det samme er tilfelle etter kveldsmaten. Som vernepleiere tenker vi mer på aktivisering enn det sykepleierne gjør, for eksempel å gå turer. Og så ser vi at hvis en beboer blir hjulpet, så får det ringvirkninger. De begynner å hjelpe hverandre, sier Drabløs. De tre studentene er for tiden på Avdeling hvit, hvor det er fire faste plasser og fire rehabiliteringsplasser. Vi får andre utfordringer på denne avdelingen enn på demensavdelingen, fordi her dreier det seg om å tenke atferdsanalyse på en annen måte. Det blir lettere å måle hvordan det var før sammenliknet med i dag, og vi ser konkrete resultater av det vi gjør, forteller Thorvaldsen. Alle tre er godt fornøyd med oppfølgingen og veiledningen de får ved sykehjemmet, og de blir inspirert til å jobbe ved et sykehjem. Flinkere til å lytte Fagansvarlig ved Råde sykehjem, Jørn Vold mener at de ansatte som en følge av observa- Skal det være en liten bestikkelse? spøker vernepleierstudent Turid Margrethe Strand, og setter rullekaka foran Helga Mork. Det er tid for ettermiddagskaffe, og praten går løst rundt bordet. Mork har bodd på Råde sykehjem ett års tid og syns hun har det veldig bra. Her er det ingen tvang; jeg føler meg fri. Og så er det deilig å kunne ordne med maten selv, smiler hun og strekker seg etter et kakestykke. Hun får støtte fra Kari Jensen, som er på korttidsopphold. Jeg har bare vært her en uke, men jeg syns det er helt fantastisk. å komme hit når man blir gammel, er veldig bra. Kanskje vi ses om noen år? sier den spreke dama og ler godt. Nyttig erfaring I 2009 kom de første vernepleierstudentene til Råde sykehjem. Den gang var hjelpepleier Marianne Hansen veileder for studentene. Hun merket fort at ting ble forandret. Matserveringen ble endret, det samme skjedde i forhold til hvor matvarene sto i kjøleskapet. Vi fant ut at beboerne selv kunne velge hva slags mat de ville ha. I stedet for at de fikk ferdigsmurte smørbrød, kunne de nå ordne maten selv. Vi oppdaget at de var mer selvhjulpne enn det vi hadde trodd, og vi så også hvordan de hjalp hverandre med å smøre skivene. Enkelte beboere syntes at det var litt rart i begynnelsen; de hadde vært vant til å få hjelp til alt. Men etter hvert så vi hvordan de foretrakk å gjøre ting selv. Det har helt klart vært en nyttig erfaring å få inn disse studentene, fastslår Hansen. Bryter mønstre Sammen med Britt Thorvaldsen og Aud Drabløs tilbringer Turid Margrethe Strand store deler av de to siste semestrene i sin bachelorutdanning ved sykehjemmet i Råde. Det har vært veldig verdifullt å ha vernepleierstudentene hos oss. JØRN VOLD, FAGANSVARLIG VED RåDE SYKEHJEM. Bakgrunnen er et samarbeidsprosjekt mellom sykehjemmet og Høgskolen i Østfold som går på atferdsanalyse. Tidligere vernepleierstudenter fant ut at beboerne klarer langt mer enn det vi tidligere trodde. Nå skal vi se om vi kommer fram til 36 > Fagbladet 6-7/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL