KLARER MYE SELV: Kaffe og rullekake er ikke å forakte, syns beboerne Kari Jensen og Helga Mork. Og de forsyner seg gjerne selv. Vernepleierstudentene Turid Margrethe Strand og Aud Drabløs ser heller ikke noen grunn til at de ikke skulle klare det. sjonene til studentene har blitt flinkere til å lytte til beboerne. Prosjektet startet etter at jeg hadde tatt kontakt med Høgskolen i Østfold for å søke om midler. Vi ønsket å se nærmere på atferdsanalyse, en gren av psykologien som beskriver hvordan miljøet virker inn på den enkelte, og som det er forsket lite på når det gjelder eldre og personer med demens. Allerede det første kullet med studenter avdekket at beboerne klarte mye på egen hånd. Vi kjørte også en runde på demens og vandring, og det viste seg at når beboerne fikk mer oppmerksomhet i stedet for medisin, ble det også mindre vandring. Ofte er det slik at beboerne vil noe annet enn det personalet tror. Det er ikke nødvendigvis slik at alle vil delta på gudstje- neste hver onsdag. Eller at alle liker makrell i tomat. Eller at mennesker som har vært vant til å leve alene, ønsker å være i et rom med mange andre. Som gammel på sykehjem blir man lett presset inn i roller. Vi ansatte har fått en del vekkere, og vi skjønner nå lettere hva beboerne vil, sier Vold. Studentene strømmer til Vold er tydelig på at vernepleierstudentene gjør en forskningsmessig god jobb, og at det blir enn vinn-vinn situasjon. Sykehjemmet lærer mye, det samme gjør studentene. Pluss at de får hevet statusen til vernepleierne som en viktig gruppe innenfor eldre- og demensomsorg. De får også vist at atferdsanalyse kan brukes som et supplement til, eventuelt erstatte bruken av medisiner, i enkelte tilfeller. Vernepleiere tenker: Hva kan vi gjør med miljøet? Hvorfor gjør vi det slik og slik? Det er veldig positivt for sykehjemmet, og vi får til et verdifullt samspill mellom sykepleiere og vernepleiere. Prosjektet ved Råde sykehjem begynner å bli kjent, og tiltrekker seg langveisfarende, blant annet fra Houston i USA. Og vernepleierstudentene strømmer til Råde. Så mange at de har måttet si stopp. Vi har ikke kapasitet til å ta imot alle som vil hit. De fleste studentene forbinder sykehjem med pleie, tungt stell og dårlig tid. Derfor er det svært gledelig at våre studenter opplever sykehjemmet annerledes enn det de ventet. Og at mange av vernepleierstudentene kunne tenke seg å jobbe på sykehjem, avslutter Vold. Fagbladet 6-7/2011 > 37 fbaargang2011 fbseksjonHEL