Debatt SI DET I FAGBLADET Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer  maks 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. MIDTØSTEN Med eller uten skylapper Jeg ble imponert av Jorun Paulsens svar til Øyvind Svarstad i Fagbladet nr. 3/2011. Svaret ditt var midt i blinken. Jeg og mange med meg står 100 prosent bak deg. Endelig var det en som ikke hadde skylapper for øynene. Det var som jeg skulle skrevet det selv. Du er så oppdatert som noen kan bli. De fleste er så opptatt med arabisk propaganda at de tror blindt på alt som de hører i blad og tv etc. Skulle ønske at nordmenn kunne slutte med all denne rasismen mot jødene. Denne stakkars lille jordlappen som de har, blir misunt. Men vi som kan deres historie, vet også hvorfor det er sånn. Hatet mot jødenes Gud er også hat mot vår Gud. Men vi vet også at de skal seire til slutt. Det skal bli hardt å kjempe mot den allmektige. Stå på Jorun. Ikke fir på sannheten. Du er en god talsmann (kvinne). Når jeg leser det Jorunn Paulsen skriver, viser det meg at hun slett ikke kjenner historien. Historien er lang, og historien er komplisert. Jeg skal her forsøke å gi et lite bilde av den. Navnet Israel kommer fra bibelens Jacob som var far til 12 sønner, som senere ble stamfedre til Israels 12 stammer. Etter noen hundre år i Egypt flyttet disse stammene omkring 1200 f.k. til det området som i dag er Palestina/Israel. Under et opprør mot romerne i år 70 e.k. ble det jødiske tempelet ødelagt. Et annet mislykket opprør mellom 132 og 135 e.k. utløste den totale ødeleggelsen av det jødiske samfunnet i Palestina, og den jødiske befolkningen ble fordrevet. Navnet på provinsen ble endret fra Judea til syrisk Palestina. Palestina var under romersk herredømme fra 63 f.k. til 636 e.k. Etter Romerrikets fall, kom Palestina under arabisk styre, som varte til korsfarernes herredømme fra 1099 til 1299, så egyptisk styre 1299 1517, osmanerne fra 1517 1917, og fra 1917 var Palestina engelsk koloni. I alle disse årene har palestinerne vært palestinere. Etter ødeleggelsen av det jødiske samfunnet i Palestina rundt 132/123 e.k., ble jødene forvist til plasser vertslandene fant for godt. Der bygget de sine egne samfunn. De ble ikke fullverdige borgere, men levde i innestengte områder (som palestinere gjør i dag). De jødiske gettoene ble som små stater i staten. Da verdens første generelle menneskerettserklæring så dagens lys i Frankrike i 1789, ble denne tilhørighetstryggheten revet bor. Nå skulle jødene ha samme menneskerettigheter som alle andre, og de kunne gå og reise hvor de ville. Etter mer enn 1000 år adskilt, hvor hørte de nå til? Med Theodor Herzels bok Jødestatenª ble ideen om en egen stat for jøder kastet frem. I sin dagbok skriver han: Det lovede land, der vi kan ha krum nese, bære svart eller rødt skjegg, være hjulbente uten å bli foraktet for det. Der skjellsordet jødeª blir en like hedrende benevnelse som tysker, engelskmann eller franskmann.ª Han ønsket seg et Mekkaª for det jødiske folk  et sted der jødene kunne bli et folk som alle andre, en stat som kunne være en valfartstat for alle verdens jøder. Det skulle ikke være en stat for bare jøder. Der skulle være religionsfrihet, og det skulle være en stat med like rettigheter for hele befolkningen. Etter Herzels død i 1904, tok sionismens hovedstrøm en radikal annen retning. Nå ble målet et land bare for jøder. På den sionistiske kongressen i Basel i 1905 forsøkte Israel Zangwill med stor kraft å føre Hertzels politikk videre. Det klarte han ikke, og Israel i dag > åMT MARXISME-KOMMUNISME Etter finanskrisa søker mange økonomer tilbake til Marx ideer. Veteranen åge Fjelds Dokumentarbiografi: DU Må IKKE SOVE!ª tar opp dagens historieforfalskning og arbeiderrørslas avpolitisering etter de harde trettiåra, om overvåkinga, tysk fangenskap, reiser i øst, visjoner om rettferd og med et kritisk marxistisk syn. Red. Solheim i Demokraten (A): Jeg er glad fordi Fjeld sa ja til å skrive denne boka.ª  og flere kjente historikere har rost den. Hygg deg med boka i ferien. Bruk den mot høyrepopulismen. Selges hos Tronsmo. Tilbud direkte fra utgiver Kr 150, portofritt Ved e-post: agefjeld@online.no og tlf. 69 271172  905 24 315 MIDTØSTEN Sammensatt historie Jorunn Paulsen svarer Øyvind Svarstad i Fagbladet nr. 3/2011. Hun skriver at det aldri har eksistert et palestinsk folk, og at det var Arafat som diktet opp den betegnelsen. Hun skriver videre at Øyvind Svarstad ikke kjenner historien. Fagbladet 6-7/2011 > 53 Illustrasjonsfoto: Per Flakstad Verktøy og fy-ord fbaargang2011 fbseksjonHEL