Siden sist Aktiv sykmelding blir historie Fra 1. juli blir ordningen med aktiv sykmelding avskaffet. – Problemet med den gamle ordningen var at arbeidsgiverne spekulerte i den. De satte arbeidstakerne til å gjøre sin gamle jobb, men på statlig lønn, forteller Mette Nord, nestleder i Fagforbundet. Arbeidsgiveren kan få bot Aktiv sykmelding ga den sykmeldte muligheten til å opprettholde kontakten med arbeidsplassen på tross av sykdom. En forutsetning var at arbeidsgiveren fant andre arbeidsoppgaver, ga opplæring i nye oppgaver eller sørget for arbeidstrening. Etter enighet mellom myndighetene, arbeidsgivernes organisasjoner og fagbevegelsen blir ordningen avskaffet fra 1. juli. I stedet kommer en ny avtale. Også nå skal arbeidsgiveren følge opp den sykmeldte, og kan til og med bli bøtelagt for å unnlate å gjøre dette. I den nye ordningen blir arbeidstakeren delvis sykmeldt, og jobber deltid på tross av sykdommen, ut fra egen arbeidsevne. Ikke bare begeistret Fagforbundet er ikke bare begeistret for den nye ordningen. Fornøyd med uførereformen – Vi er fornøyd med at overgangen til alderspensjon først skjer ved 67 år, at barnetillegget beholdes, og at uføreytelsene blir varige ytelser. Det sier nestleder Mette Nord i Fagforbundet om forslaget til ny uføretrygd som ble lagt fram i slutten av mai. – Vi vil vurdere nærmere de enkelte forhold som for eksempel skattekompensasjonen, løsningen Hos oss er det mange som jobber deltid fra før. Og da vil en slik ordning ha begrenset effekt, forteller Mette Nord. Et ekspertutvalg som vurderte IA-ordningen, mente at delvis med fribeløp og skjermingsforslaget ved levealdersjustering, sier Mette Nord. sykmelding ville ha en bedre effekt for å få folk tilbake i arbeid. LO var likevel ikke blant pådriverne for å avskaffe aktiv sykmelding. Tekst: VEGARD VELLE 66 prosent av tid inntekt Ifølge forslaget skal uføretrygden for nye uføre ligge på 66 prosent DELTIDSSYK: I stedet for aktiv sykmelding vil arbeidstakere bli delvis sykmeldt fra 1. juli, og jobbe deltid ut fra hvor syke de er. Rett til sykelønn etter permisjon Arbeidstakere som blir syke under permisjon, har rett til full sykelønn fra det tidspunktet de skulle ha vært tilbake på jobb. Dette er konklusjonen i en fersk dom i Arbeidsretten. Fagforbundet vant saken for et medlem som ble syk under utdanningspermisjon. Kommunen mente hun ikke hadde rett til sykepenger fordi hun ikke hadde møtt opp etter permisjonen, men Arbeidsretten var ikke enig.    VeV POSITIV: Fagforbundet er stort sett positiv til regjeringens forslag til ny uføretrygd. 6 > Fagbladet 6-7/2011 Foto: Fredrik Bjerknes, Samfoto Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2011 fbseksjonKIR