TEMA: Bedre kvalitet i eldreomsorgen Kabalen går opp med ny Jo visst er det mulig. Turnusen går opp, selv med hele stillinger. Hovedtillitsvalgt Grete Kvernå i Fredrikstad har skjemaene som beviser det. Det er som musikk for hjelpepleier Tove Hasfjord. mellom alle vakter, og de økte antall pleiere per seng fra 0,75 til 0,85. Kostnad: 1,8 årsverk, fortsatt inklusiv avdelingssykepleier.  Det er overraskende lite. Vi får veldig mye igjen for en total bemanningsøkning på 1,8 årsverk. Dessuten måtte vi uansett øke pleiefaktoren på grunn av stadig mer pleietrengende beboere, sier virksomhetsleder Leif Nybøle. Vinn, vinn, vinn Prosjekt heltid/deltid på Fjeldberg sykehjem kom i gang etter initiativ fra Fagforbundet. Nå håper Nybøle og Kværnå at de får politisk aksept for å gjennomføre prosjektet. Selv ser de ikke annet enn fordeler. Bestyreren tviler på at bemanningsøkningen vil koste noe som helst.  Vi må uansett styrke pleiefaktoren. Dessuten er det er mange skjulte utgifter ved Tekst og foto: OLA TØMMERåS Hjelpepleier Tove Hasfjord har jobbet deltid i 14 år. Hun er imponert over resultatet i prosjektet til Gerete Kvernå og virksomhetsleder Leif Nybøle ved Fjeldberg sykehjem i Fredrikstad. Kvernå og Nybøle dukket ned i stillingsbrøker og timer ved en av Fjeldberg sykehjems avdelinger, Avdeling 3. De ble selv overrasket over hva som er mulig med minimal bemanningsøkning og ny turnus. Avdeling 3 har 25 hjelpepleiere. Samtlige jobber deltid. De minste stillingene er på knappe 13 prosent. De største på 75 prosent. Daglig jakter ansatte på vakter for å få ei lønn til å leve av. Samtidig bruker ledelsen mye energi på å fylle huller i turnusen. Eneste heltidsstillinger er tre sykepleierhjemler, inkludert avdelingssykepleier. Mye for lite Kværnå og Nybøle dukket ned i stillingsbrøker, tall og turnuser. De fant plass til seks nye heltidsstillinger. De fikk overlapping 12 > Fagbladet 6-7/2011 Voss har løst vikarfloken Bemanningsbyråene inntar kommunene, men på Voss går de motsatt vei. Her har kommunen opprettet sitt eget vikarkontor. Skal jeg prøve å skaffe folk, eller skal jeg begynne å jobbe? Dilemmaet er velkjent i HelseNorge. å skaffe vikarer stjeler både tid og krefter, og for mange har det vært en lykkelig løsning å sette hele jobben ut til et bemanningsbyrå. I Voss kommune har de gått mot strømmen og opprettet sitt eget vikarkontor. En praktisk løsning som aldri har vært oppe til politisk behandling, ifølge ordfører Gunn Berit Lunde Aarvik (Ap). " En gruppe mennesker satte seg sammen for å drøfte problemet med å skaffe vikarer. Vikarkontoret var en utmerket løsning, og kunne opprettes innenfor rammene av eksisterende budsjetter, sier Voss-ordføreren. Variasjon for de ansatte Kontoret startet opp med to faste vikarer, i dag er åtte vikarer fast ansatt på Vikarkontoret. Disse går vakter og turnus som andre fast ansatte; forskjellen er at de jobber på mange ulike arbeidsplasser. Sykepleier åshild Steyn er en av dem. " Som vikar har jeg en veldig variert jobb- VIKARGLEDE: Hver måned sørger de ansatte på Vikarkontoret for å fylle opp 1600 vakter. Vikarene er storfornøyd med å ha fast jobb uten fast arbeidsplass. Fra venstre Guri Østerdal, åshild Steyn, Ingvill Evensen, åse-Shirin Kaldestad, Hage Kristine Aardal, Eldbjørg Lie Jørgensen og Gunn Irene Brunborg. hverdag. Om jeg hadde arbeidet på samme sted hver dag, er jeg redd jeg ville vært utbrent og ikke vært ansatt i eldreomsorgen i dag. fbaargang2011 fbseksjonKIR