HJELP Å FÅ: Sahal Ahmed får hjelp med leksene av fagkonsulent Hege Iversen. TILBUD VED BYMIF • Leksehjelp til og med videregående skole, med tospråklige leksehjelpere. • Ferieturer, utflukter og aktiviteter, også i ferier. • Utplassering i arbeidspraksis og hjelp til jobbsøking. • Formidling av kunnskap og erfaring i arbeid med enslige, mindreårige flyktninger. • Veiledning i familier og godkjenning av fosterhjem. • Deltakelse på samarbeidsmøter, skolemøter, ansvarsgruppemøter med mer. • Opplæring og veiledning av fosterforeldre og slekt. gjerne ja. For de ønsker å være høflige. Derfor må jeg stille kontrollspørsmål for å se om informasjonen har trengt inn. Klarer seg bra Ofte er de unge mistenksomme overfor voksne, og de vil ikke ha hjelp. Det tar lang tid å bygge opp gode relasjoner. De som står på, får resultater og gjør det godt på skoleprøvene. Og knytter seg ikke sjelden til noen av de voksne på Bymif – noen de vil vise karakterene til og dele historiene sine med. – De fleste får en yrkesutdannelse, og mange går videre til høgskoler og universitet. De fleste klarer seg bra, forteller teamleder Gro Elisabeth Helgerud. Ikke sjelden kommer tidligere brukere på besøk og forteller hvor viktig Bymif var for dem. Kanskje har de også et problem de trenger å snakke om eller be om råd til. Baser i snøen, bader i sjøen I feriene får flyktningbarna tilbud om å reise ut av byen og oppleve friluftsliv. Om sommeren og vinteren arrangerer Byomfattende senter for enslige mindreårige flyktninger turer slik at de unge kan komme seg ut av byen og se andre deler av landet. Dermed ender ikke ferien opp som en passiv økt foran datamaskinen. Ungdommene kan returnere til byen og skolen og fortelle at også de har opplevd noe spennende på fridagene. – Turene fører til at vi blir bedre kjent med hverandre. De unge, som kanskje ikke en gang har vært på vestkanten av Oslo, får se at Norge er større enn hovedstaden, forteller fagkonsulent Marit Braastad. I vinter reiste ungdommene på en femdagerstur til Lillehammer. Der måtte de ut i snøen og gå på ski, noe som var populært. Om sommeren går turen gjerne til sjøen, for eksempel Tromøya utenfor Arendal. – Mange som kommer fra sydligere strøk, er ikke vant til friluftsliv. De er vant til at naturen er full av giftige kryp og slanger. Her får de se naturen fra en ny side, sier Braastad. Fagbladet 6-7/2011 > 17 fbaargang2011 fbseksjonKIR