Bare spør Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Arvid Tønnesen Tariff Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger. Hilde Løkholm Tariff Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger. Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. Egenandel på ødelagt mat SPØRSMÅL: Etter å ha lest «Bare spør» i Fagbladet nr. 8/2011 undrer jeg meg litt. Der er det noen som lurer på dekning etter at fryseboks ble ødelagt. Svaret som blir gitt, er at ødelagt mat blir dekket. Det er ikke skrevet noe om egenandel. Jeg har kollektiv hjemforsikring, og var utsatt for det samme for en tid tilbake. Da fikk jeg beskjed om at egenandelen var på 3000 kroner. Før den ødelagte maten ble kastet, regnet jeg sammen hva det ville ha kostet å kjøpe ny, og tok bilder. Verdien var ca. 3000 kroner. Så jeg endte med null i forsikringsoppgjør. Er det blitt noen endring på dette? Kari SVAR: Det er alltid egenandeler ved skader på innbo og løsøre som dekkes av kollektiv hjem- forsikring, og på alle andre skadeforsikringer. Eneste unntak er når to i husstanden har kollektiv hjem. Da er det ingen egenandel. I dette tilfellet er det altså slik at den kollektive hjemforsik- ringen dekker ødelagt mat, men ikke en fryser som slutter å virke. Til fradrag kommer alltid egen- andelen. Når skaden til medlemmet i sum utgjorde 3000 kroner, betyr det at han/hun ikke vil få noen erstatning når egenandelen trekkes fra. Magne Gundersen, forbrukerøkonom Høyere lønn for utdanning SPØRSMÅL: Jeg tok yrkesrettet utdanning da jeg ikke lenger kunne være i mitt daværende yrke. Jeg tok en del skoler/kurs rettet inn mot å finne en arbeidsplass som kontormedarbeider. Og i 2004 fikk jeg jobb som saksbehandler ved en skole. I 2008–2010 tok jeg videreutdanning – saksbehandler i offentlig forvaltning ved Høgskolen i Hønefoss. Dette ble jeg oppmuntret til av arbeidsgiver. Fagforbundet har jo også gått ut og ment det skulle lønne seg å ta videreutdanning. Jeg har fått uttelling lønnsmessig på 20.000 kroner per år for disse 60 studiepoengene. Til siste lønnsoppgjør sendte jeg inn alle papirene på mine skoler/kurs for å få dette realkompetansevurdert. Jeg fikk da fire år godkjent i kompetanse- vurderingen. Etter protokollen skal jo alle som har godkjente kurs/skoler over tre måneder, få uttelling. Jeg lurer nå på om kurs/skoler som jeg hadde fra før, vil gi meg noe uttelling lønnsmessig? Eller er det bare studiepoengene som gir uttelling?    I.N. NordNorge SVAR: Slik du beskriver det, ser det ut som om du har fått riktig uttelling for videreutdanningen som saksbehandler. 20.000 kroner for ett års videreutdanning er i samsvar med Fagforbundets syn. Det er riktig som du påpeker at det skal lønne seg å ta utdanning. Jeg antar at realkompetansevurderingen er gjort lokalt, og at denne inneholder de kurs og skoler du har gjennomført før du fikk stilling som saksbehandler. Spørsmålet om lønns- messig uttelling for realkompetanse er ikke uten videre lett å besvare. Prinsipielt mener Fagforbundet at dokumentert realkompetanse skal kompenseres. I ditt tilfelle er det noe usikkert om noe av det er regnet inn i din lønn som saksbehandler, ev. dekker samme periode som du har tatt videreutdanning. Det gis ikke kompensasjon for kurs eller videreutdanning for samme periode. Som du skjønner blir svaret på spørsmålet om realkompetanse mer generelt enn konkret i forhold til din situasjon. Jeg råder deg til å ta kontakt med Fagforbundets tillitsvalgte på arbeidsplassen eller i fagforeningen for å diskutere saken, og for å få vurdert om det kan være grunnlag for krav i senere lokale forhandlinger. Hilde Løkholm, rådgiver 24 > Fagbladet 6-7/2011 fbaargang2011 fbseksjonKIR