Offentlige tilskudd raserer ikke private tilbud, men står som garantist for et best mulig tilbud til flest mulig.ª Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst ˇ€‹ Møter minner på museet Gjennom museumsbesøk kan mennesker med demens få tilgang til minner og hente fram og snakke om hendelser. Flere museer har tilrettelagt omvisninger for demensrammede. Side 29 ˇ€‹ Rammet av dødelig gass Driftsleder Jan Arild Lunde kollapset etter å ha blitt utsatt for den dødelige gassen hydrogensulfid da ei grav skulle klargjøres på kirkegården. Side 30 ˇ€‹ Fosterforeldre i kommunane Kommunale fosterforeldre har mange av dei same utfordringane som statlege familieheimar. Men dei har ikkje same trygge vilkår, og mykje lågare godtgjersle, skriv fokusforfattarane Monika Haanes Waagan og Harald Berre. Side 36 Levende museumsfabrikk De gamle maskinene på Sjølingstad Uldvarefabrik er fortsatt i drift, og de ansatte gjør jobben som den ble gjort for 100 år siden. Gamle vever brukes til nye, moderne formål. Side 32 Fagbladet 6-7/2011 > 27 Foto: Kjell Inge Søreide fbaargang2011 fbseksjonKIR