Seksjonsleder Den store barnehagekonferansen – Ansatte i alle barnehager skal ha like vilkår, enten den drives i offentlig eller privat regi. Det var budskapet da seksjonsleder Mette Henriksen Aas ønsket rundt 40 medlemmer fra private barnehager fra hele landet velkommen til konferanse. – Vi har hatt to strålende dager og reiser hjem med både faglig og formingsmessig påfyll, sier Ragnhild Kokkersvold og Ågot Sannes fra Telemark og Morten Bårdsen fra Oslo. De startet den første dagen med formingsaktiviteter, som alle tre likte svært godt. – Dette skal jeg gjøre sammen med barna, sier Morten Bårdsen entusiastisk. – Det er så enkelt, og resultatet blir så flott. Formingslærer Thor Erik Magnusen pekte på at kunst som blir produsert i barnehagen, ikke må manipuleres for Kvotering må til Alle yrkesseksjonene i Fagforbundet Sandefjord skal ha minst én person med minoritetsbakgrunn. Kvotering ble vedtatt i fjor, og de har fått det til. Fagforbundet Sandefjords flerkulturelle arbeidsgruppe med deltakere fra 15 forskjellige land var nylig samlet til et dagsseminar. Gruppa består av medlemmer med minoritetsbakgrunn og fungerer som en PÅFYLL: Ragnhild Kokkersvold (t.v.), Ågot Sannes og Morten Bårdsen er storfornøyd med konferansen for ansatte i private barnehager. mye av de voksne. 15 helt like påskekyllinger produsert av 15 barnehagebarn, er ikke et godt tegn. I tillegg til formingsaktiviteter, var det også innledninger om IKT i barnehage, taushets- plikt og foreldrenes rolle. Tekst og foto: INGEBORG VIGERUST RANGUL referansegruppe for foreningens arbeid med integrering og inkludering. Nestleder i Fagforbundet Vestfold, Eddie Whyte sa at jobben med å skape et fellesskap som inkluderer alle må kjempes på tre fronter – på arbeidsplassen, i lokalsamfunnet og innenfor egen organisasjon. Arbeid mot diskriminering og rasisme er et prioritert område for Fagforbundet.    IVR Valgkamp på Kommunalkonferansen Årets Kommunalkonferanse er lagt opp som et valgverksted. Medlemmer og tillitsvalgte i forbundene i LO Kommune skal rustes med argumenter for å kunne drive valgkamp for partiene som støtter LO-forbundenes merkesaker. Fra morgen til kveld blir det politikk og PR, kultur og humor, debatt, gruppeseminarer, grilling og minikonsert med Åge Aleksandersen. Konferansen går av stabelen tirsdag 21. juni fra kl. 11.00 til 22.00 i Oslo Kongressenter (Folkets Hus).    MoS Unoter Som ved et trylleslag – over natten – rigger Rikskonsertene seg til i kulturhus, kirker og samfunnshus. Profesjonelle utøvere kommer til en arena nær deg og presenterer en flik av den store, mangfoldige musikkverden. Som en kontrast til musikken, er det kommet unoter som svekker Rikskonsertenes offentlige konsertvirksomhet. Det ligger nå an til langt større kutt enn reduksjonen på fire millioner kroner i statsbudsjettet for 2011. Ulike arrangørsammenslutninger ønsker å styrke en tilskuddsordning gjennom Norsk kulturråd, der de kan hente inn penger til egne arrangementer. Kulturdepartementet har valgt å finansiere dette med drastiske reduksjoner i Rikskonsertenes tilbud. En vesentlig del av argumentasjonen har vært at det ikke er riktig å la et offentlig subsidiert tiltak som Rikskonsertene konkurrere med private eller frivillige tilbydere i samme marked. Det er tøv. Offentlige tilskudd raserer ikke private tilbud, men står Offentlige tilskudd raserer ikke private tilbud, men står som garantist for et best mulig tilbud til flest mulig.» som garantist for et best mulig tilbud til flest mulig, uansett bosted og til overkommelige priser. Kulturlivet må kunne romme både private og offentlige initiativ, på samme vis som det rommer amatører og profesjonelle. Uten amatører, ingen profesjonelle – og vice versa. Hva så med utøverne? Som offentlig aktør har Rikskonsertene tilbudt gode og regulerte arbeidsbetingelser. Det har hatt positive ringvirkninger i bransjen. Her er det musikken som skal svinge, ikke lønna til dem som lager den. METTE HENRIKSEN AAS For kulturhusene er det viktig at Rikskonsertene tilbyr produksjoner de ellers ikke hadde kunnet presentere. Derfor burde kommunene i større grad vært tatt med på råd da Rikskonsertene ble utredet. Når det kuttes i øremerking til kultur, kommer mangfoldet i fare. Fagforbundet beklager reduksjonen av Rikskonsertenes konsertvirksomhet, men ønsker å se framover. Vi representerer de fleste kommunalt ansatte som driver med kultur, og samlet har vi en kolossal kompetanse. Den stiller vi gjerne til rådighet når Rikskonsertenes framtidige virksomhet skal utformes. 38 > Fagbladet 6-7/2011 fbaargang2011 fbseksjonKIR