Indiske jenter uønsket Velger bort jentebarn En ny folketelling i India viser at landets befolkning er oppe i 1,21 milliarder mennesker. Analfabetismen er på retur. Men den økende arbeidsløsheten blant unge og det stadig større underskuddet av jenter, kaster mørke skygger over Indias framtid. Tekst: åSMUND AUSTENå LØVDAL Foto: MELISA FAJKOVIC Tradisjonelle kjønnsrollemønstre og den inngrodde tradisjonen med medgift fører til at jenter ofte blir sett på som en økonomisk byrde for familien. Indiske myndigheter har forbudt aborter basert på kjønn, men har ikke klart å få bukt med problemet. Politiet mottar daglig barn som er utstøtt fra familien eller som foreldrene ikke kan ta vare på. De tar dem med til domstolene som gir et barnehjem myndighet og ansvar for barnet. Utstøtt av familien I en av Mumbais forsteder ligger barnehjemmet som drives av Hindu Women s Welfare Society. Her får uønskede jentebarn en ny sjanse til å vokse opp. Barnehjemmet ble grunnlagt i 1928, og det bærer preg av mange tiår med intens bruk. Rommene er enkle og sparsomt møblert. Men kjøkken og sanitærforhold fungerer som de skal, og barnehjemmet har egen lege. Ujevala Ramjese, sosialarbeider ved barnehjemmet, forteller at det er stor etterspørsel etter barnehjemsplasser i India, og spesielt er det mange jentebarn som trenger et sted å bo. Barna er alt fra nyfødte til voksne i 18 19-årsalderen. De blir boende hos oss til de har fullført 13 års skolegang og har skaffet seg egen jobb og/eller gifter seg.  Kan jentene fritt velge hvem de vil gifte seg med? Ønsker en av jentene å gifte seg, må hun få den hun vil gifte seg med til å fylle ut en søknad. Her på barnehjemmet har vi en komite som vurderer om gutten er skikket til å gifte seg med en av våre jenter. å gifte seg er en viktig avgjørelse, og den skal ikke gjøres forhastet. Heller ikke skal jenta presses til å gifte seg. Kjønnsbaserte aborter Det britiske medisinske tidsskriftet The Lancet gjorde i 2006 en undersøkelse som viste at det hvert år aborteres nærmere 500.000 jentefostre i India. Myndighetene har appellert til folk om at de heller bør overlate de uønskede jentebarna til det offentlige. Det anslås at det fødes 600.000 for få jenter hvert år. De kjønnsbaserte abortene har fått navnet Gendercideª av aktivister som arbeider for å snu situasjonen. De kjønnsbaserte abortene viser en skyggeside av det indiske samfunnet, som for tida nyter stor øko- INDIA Innbyggertall: Ca. 1,210 milliarder Forventet levealder: 65,77 år for menn og 67,95 år for kvinner Andel lese- og skrivedyktige: 74 prosent Nyfødte jenter pr 1000 nyfødte gutter: 914 SPARTANSK: De få lekene på barnehjemmet Hindu woman s welfare society henger på veggene. 50 > Fagbladet 6-7/2011 fbaargang2011 fbseksjonKIR