Fagforbundet har 320.300 medlemmer. De representerer over 100 yrker, som alle trengs for å holde hjulene i gang i store og små virksomheter over hele landet. B-Postabonnement Returadresse: Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo SOMMERDRØMMEN: De fleste 22-åringer kan bare drømme om å gå i Frognerbadet hver dag hele sommeren. For Daniel Haugen er dette hverdagen. – Å være badevakt er en drømmejobb, men det er også mer slit enn folk flest tror, sier Daniel. Han er en av 300 badeansatte i Fagforbundet. Foto: Erik M. Sundt fbaargang2011 fbseksjonKIR