Kontor og administrasjon Innhold 8    TEMA: Flere ansatte ga kostnadskutt 14    Humor i Nav 16    Mot alle odds 18    Medvind i valgkampen 20    PORTRETTET: Brennende engasjert 27 38 KONTOR OG ADMINISTRASJON 40    FOTOREPORTASJEN: Middelhavets mørke sider 46    Velger bort jentebarn 54     Vold har ingen aldersgrense FASTE SPALTER 4 Nytt 4    Jans hjørne 24    Bare spør 28 Aktuelt 36    FOKUS: Arkiv og dokumentasjon 38 Seksjonslederen 49 Debatt 52    Gjesteskribent: Ingeborg Gjærum 56 Oss 58 Kryssord 59    Sudoku og Quiz 61    Tilbakeblikk og Petit 62    ETTER JOBB: Go dag mann økseskaft 64    EN AV OSS: Sommerdrømmen Ulovlig overvåkning 29 Høyesterett godtar GPS-overvåkning som bevis i en oppsigelsessak mot en renovatør i Nord-Troms. 20 Bryr seg åge Aleksandersen har aldri lagt skjul på sitt politiske engasjement og støtte til fellesskapet. I høst reiser han og Sambandet ut på valgkamp-turne i samarbeid med Fagforbundet. Meningsfull jobb 30 Ansatte i sosialtjenesten i Nav Stovner bistår mennesker som sliter med rus og psykiatri til å få en bedre livskvalitet i egen bolig. 32 Rådmannens nøkkelrolle Rådmannen som øverste administrative leder er rollemodell for sine ansatte, og kan gå i bresjen for en åpenhetskultur i kommunen. 8 Ansatte flere  sparte penger " Når jeg går hjem, vet jeg at jeg har gjort en god jobb, sier Dobrena Heggelund. Bergan sykehjem i Kristiansund har økt grunnbemanningen og gir 103-årige Bjarne Slettestøl et bedre treningstilbud. Samtidig sparer sykehjemmet over en million kroner. 36 Mangler arkivfaglig kunnskap I mange interkommunale samarbeid er det stor mangel på kunnskap om arkivfaglige problemstillinger, og om hvilke krav som stilles i forhold til arkiv, skriver byarkivar Tom Oddby i Drammen. Romslig og åpent 16 Det er ikke lett å være alene og ung flyktning. Heldigvis fins en god tjeneste, med hjertevarme medarbeidere, som hjelper til med lekser og fritidstilbud for dem som trenger det. 2 > Fagbladet 6-7/2011 Illustrasjonsfoto: Paal Audestad/Samfoto ISSN 0809-9286 Foto: Erik M. Sundt Foto: Ole Morten Melgård fbaargang2011 fbseksjonKON