Foto: Lars Åke Andersen Fotopris til Fagbladet Lars Åke Andersen og Fagbladet fikk Fagpressens fotopris for fotoreportasjen «Vaskeri i det fri» fra Mumbai i India som ble trykket i nummer 10 i fjor. Fagbladet fikk også hederlig omtale for reportasjen «Til Norge på kontrakt», om utnyttelse av midlertidig ansatte som ble laget av journalist Ola Tømmerås. Prisene ble delt ut under Fag- pressens årlige festarrangement i slutten av mai.    PF VINNERBILDE: Lars Åke Andersen fikk årets fotopris for dette og flere andre bilder fra Mumbai i India. Beholder makta over turnusen Minimum 12.700 til alle i Oslo Ansatte i Oslo kommune får minimum 12.700 kroner i mellomoppgjøret. – Vi er veldig godt fornøyd, sier leder for Fagforbundet Oslo, Mari Sanden. Mellomoppgjøret i Oslo skal følge samme ramme som oppgjøret i KS. I tillegg har Fagforbundet Oslo fått gjennomslag for at tillegget skal være på minimum 12.700 kroner. Det gir en bedre uttelling enn prosenten for alle til og med lønnstrinn 30. – Nå får vi samme ramme som i KS-området. I tillegg skal lønnsøkningen være på minimum 12.700 kroner. Det gir et anstendig kronebeløp til de lavest lønte i kommunen, sier Mari Sanden. Hun beskriver resultatet av meklingen som et godt resultat for Fagforbundets medlemmer. Oppgjøret har virkning fra og med 1. mai i år. Tekst: OLA TØMMERÅS Fagbladet 6-7/2011 > 5 Arbeidsministeren har ingen planer om å frata de store forbundene vetoretten i forhold til alternative turnuser. – Jeg er veldig opptatt av brukerne som har behov for andre turnusordninger for å få et bedre liv. Dette gjelder blant annet en del barnevernsbarn og brukere ved ulike institusjoner. Men det opplever jeg at vi får til gjennom de dispensasjonsordningene vi har, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Høyresida vil frata fagforeningene vetoretten de har mot forsøksordninger med alternative turnuser som i dag er i strid med arbeidsmiljøloven. Godt over 90 prosent av alle søknader godkjennes. – Fordi det av og til kommer et nei, så hevdes det at systemet ikke fungerer, men det er vel heller et bevis på at det fungerer. Man må FUNGERER: Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm mener at dagens ordning, der forbundene sentralt godkjenner alternative turnuser, fungerer godt. luke ut tilfellene som ville undergravd denne typen ordninger, sier Bjurstrøm. Arbeidsministeren forsvarer dagens ordning, men hun lover også å følge med på hvordan dispensasjonspraksisen håndteres. – Jeg er uansett imot at man på generell basis skal overføre disse unntaksordningene til resten av arbeidslivet. At vi har en deltidsproblematikk her i landet, som noen bruker som argument, må løses på andre måter enn å la kvinner jobbe seg i hjel, sier Bjurstrøm.    PF Foto: Arbeidsdepartementet fbaargang2011 fbseksjonKON