Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: www.tonelileng.no Adresse: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no Samordnet pensjon SPØRSMÅL: I Fagbladet nr. 3/2011 leste jeg om pensjon. Hva vil det si at pensjonen samordnes? Jeg har i over 40 år betalt inn pensjonspenger til den kommunale pensjonskassen og til staten. Jeg forventer derfor at jeg får full pensjonsutbetaling fra begge parter. Tar jeg feil?    F.T. SVAR: Samordning av folketrygd og tjenestepensjon skal sikre mot dobbelpensjonering. Dersom f.eks. en arbeidstaker, som har full opptjening i folketrygden (40 poengår med jevn inntekt) og full opptjening i tjenestepensjonsordningen (30 år i hel stilling), skulle ha krav på uavkortet pensjon fra begge ordninger, vil pensjonen overstige pensjonsgivende inntekt på fratredelsestidspunktet. Høyesterett tok stilling til spørsmålet allerede etter at alderstrygden ble innført i 1959. Landslaget for statspensjonister mente samordningen var i strid med Grunnlovens § 97 om forbud mot å gi lover tilbakevirkende kraft. Også Grunnlovens §105 om ekspropriasjon ble påberopt. Pensjonistene fikk ikke medhold. Høyesterett la bl.a. vekt på at den enkelte pensjonist var garantert minst den ytelse som var fastsatt i Lov om Statens pensjonskasse. Det spiller ingen rolle om pensjonsbeløpene dekkes gjennom folketrygd eller tjenestepensjonsordningen, så lenge pensjonisten får det beløp vedkommende har krav på etter regelverket for tjenestepensjonen. Dette punktet i dommen er den såkalte bruttogarantien som sikrer minimum 66 prosent av pensjonsgivende inntekt ved full opptjening i hel stilling. Arvid Tønnesen, rådgiver To reiseforsikringer SPØRSMÅL: Jeg har LOfavør reiseforsikring og har nettopp mottatt to forsikringsbevis. På det ene kortet er mitt navn forhåndsutfylt, og på det andre er navnefeltet blankt. Er det min ektefelle som skal skrive inn sitt navn på dette? Maria SVAR: LOfavør reiseforsikring dekker ektefeller/samboere, samt barn under 20 år. Derfor får du to forsikringsbevis – ett er ferdigutfylt til deg som betaler av forsikringen og ett til en valgfri person i husstanden. Det mest naturlige er vel at en voksen får dette beviset, men det er helt opp til deg. Uansett er alle i husstanden dekket av reiseforsikringen – hele året. På forsikringsbeviset finner du kontaktinformasjon, slik at det er enkelt å melde skade og få hjelp. Magne Gundersen, forbrukerøkonom Lov og rett på jobben Thrine Skaga, leder av Fagforbundets juridiske avdeling Ytringer og konsekvenser Sosiale medier er en fellesbetegnelse på nettsteder vi kan bruke og hvor vi selv skaper innholdet. De mest kjente er Facebook og Twitter, videonettstedet YouTube, samt blogger. Bruken av disse mediene er forskjellig, men jeg tenkte å komme med en liten påminnelse: Et særtrekk er at det er lettvint, og man kan kommunisere ofte og impulsivt. Den som skriver har følelsen av å ytre seg i det private rom, mens realiteten er at man ikke har kontroll på hvor mange eller hvem som er mottakere. En annen ting er at det du legger ut kan spores, og flere har opplevd at ytringer får konsekvenser for jobben fordi arbeidsgiver har blitt gjort kjent med innlegg. Arbeidstakere har samme ytringsfrihet som enhver borger, men samtidig bør man være oppmerksom på at du som arbeidstaker har en lojalitetsplikt som går ut på at du må opptre i samsvar med arbeidsgivers interesser og lojalt fremme disse. Det er ikke greit å omtale arbeidsgiver eller virksomheten på en negativ måte. Med ytringsfrihet på den ene siden og lojalitetsplikt på den andre, blir det et skjæringspunkt mellom privatliv og arbeidsliv i de sosiale mediene. Vi ser at mange ikke tenker på at det de skriver eller legger ut av bilder på Facebook, kan få konsekvenser i forhold til arbeidsforholdet. Det gjelder ikke bare uttalelser og meninger knyttet til arbeidsplassen din, men også bilder. Vi vet også at Nav har brukt bilder som dokumentasjon på at en person ikke er ufør. En som søkte om uførepensjon pga. ryggskade, hadde lagt ut alpinbilder som viste det motsatte. Nå er det jo ikke slik at det du skriver på Facebook er allment tilgjengelig nødvendigvis, men må sjekke sikkerhetsinnstillinger og se hvem som er mottakere. Selv om du har stengt sidene dine for andre enn venner, så kan venners venner kanskje lese det, og hvilken kontroll har du på at dine venner ikke sprer sensitivt innhold? En annen ting er at mange applikasjoner man svarer ja til, innebærer at man også sier ja til fullt innsyn i all personlig informasjon, herunder «veggen» og album. Så tenk over hvilke uttalelser du gir om arbeidsgiveren din, og tenk igjennom hva slags informasjon og bilder du legger ut. Sosiale medier gir mange muligheter, men kan også gi deg store problemer dersom det brukes uten «nettvett». Får du problemer i arbeidsforholdet, kan negative vurderinger bli brukt mot deg. Fagbladet 6-7/2011 > 25 fbaargang2011 fbseksjonKON