All opplæring er en del av kompetansesamfunnet der hvert individ skal bli gode samfunnsborgere.ª Side 38 Seksjonsleder Gerd Eva Volden Kontor og administrasjon ˇ€‹ GPS-sak for retten Et fagforbundsmedlem fikk sparken etter å ha blitt overvåket via GPSen i bilen. Nå godtar Høyesterett materialet brukt som bevis i oppsigelsessaken som kommer for retten i Troms i juni. Side 29 ˇ€‹ åpne kort  Dere må våge å fronte større åpenhet om hva kommunen driver med på vegne av innbyggerne. Det er oppfordringen fra Journalistlagets Thomas Spence til landets rådmenn. Side 32 ˇ€‹ Interkommunalt arkiv Byarkivar Tom Oddby i Drammen stiller spørsmål om hvordan arkiv og dokumentasjon blir ivaretatt i interkommunalt samarbeid. Særlig bekymringsfullt mener han det er dersom rettighetsdokumentasjon som barnevernsmapper og personalmapper ikke blir håndtert godt nok. Side 36 Støtte i ny botilværelse Beboere som strever med å mestre det å bo, får tett oppfølging av Nav-ansatte på Stovner i Oslo. Nylig åpnet Værestedetª. Side 30 Fagbladet 6-7/2011 > 27 Foto: Monica Schanche fbaargang2011 fbseksjonKON