Et sted å være og vokse En meningsfull botilværelse for mennesker med rusproblemer. Det skaper Nav-ansatte i Stovner bydel i Oslo. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE En nedslitt leilighet i en blokk på Stovner er pusset opp.    master i kognitiv neuropsykologi, og hun har tidligere arbeidet på Thereses hus for kvinner med rusproblemer. – Når det gjelder avhengighet, får du en viss forståelse for hva som skjer i hjernen. Og med generell psykologi vet vi mer hvorfor ting skjer. Vi kan henvise til ruspoliklinikken på Grorud der brukerne får samtale med psykolog. Vi hjelper folk til å møte opp til timene, og søke seg på avrusing, forteller hun. Nyttig booppfølging Booppfølger Hans Otto Larsen i Nav Stovner følger opp beboere i hele bydelen. Det kan være alt fra innflytting, henge opp bilder og hjelp til å vaske tøy i fellesvaskeriet. Han tar også sin tørn på Værestedet, finner fram yatzy og er sosial. Til sommeren skal vi lage grillfest, lover han. Brukerrepresentant Rolf Solvang fra Velferdsalliansen er glad for det nye «Værestedet». – Det er flott at de som har problemer med å bo kan få booppfølging og komme videre i livet. Og det er fint å møte folkene som jobber her, som strekker ut en hånd til dem som sliter, sier Solvang. Beboere med rusproblemer har fått sitt eget sted å være. På kjøkkenet kan de lage mat, slå av en prat eller surfe på nettet. Fjerde mai åpnet «Værestedet» i en boligblokk på Stovner, som huser mange vanskeligstilte beboere. Anita Gregersen har med seg kaffekoppen på pc-rommet og klikker seg inn på National Geographic. – Værestedet hjelper meg til å komme inn i et normalt liv. Jeg fyller ut søknader og har samtaler om selvhjelp. Får ros, ris og nye venner. Viktige støttespillere Prosjektkonsulentene Ingeborg Skjærvø og Håvard Spjøtvold har daglig oppfølging av 13 beboere som sliter med rus og psykisk helse, og holder Værestedet åpent hver tirsdag og torsdag. De følger beboerne til lege, motiverer og hjelper til med å skrive søknad om behandling. – Folk ser at vi er ok og tør å ta kontakt når de trenger hjelp. Stedet blir forhåpentlig mer beboerstyrt etter hvert, sier Håvard Spjøtvold. Ingeborg Skjærvø søkte seg til jobben fordi hun får mulighet til å jobbe individuelt, uten at regler og systemer stjeler tiden. Hun har 30 > Fagbladet 6-7/2011 fbaargang2011 fbseksjonKON