Illustrasjonsfoto: Paal Audestad/Samfoto – RÅDMENN ER NØKKELEN TIL ÅPENHET – Rådmannen kan gå i bresjen for en åpen- hetskultur i kommunen, sier Thomas Spence, nestleder i Norsk Journalistlag (NJ). også det en ikke liker, poengterer Spence. Han understreker at pressens oppgave er å informere om vesentlige saker slik at borgerne har det nødvendige grunnlaget for å treffe beslutninger om sine egne liv, og delta i den demokratiske prosessen. – Offentlighetsloven er nylig revidert. Kommunale aksjeselskap, energiverk og kinoer må nå følge offentlighetsprinsippet. Målet med den nye loven er å øke retten til innsyn. Men skjer det? Offentlighetsloven gjelder også når det forsinker arbeidet eller er ubehagelig, fastslår Spence. Avledningsmanøver Spence gikk til felts mot det han betegner som det motsatte av åpenhet i Oslo-skolen i fjor, da det i et rundskriv fra en skole lød: «Si at du er opptatt – prøv å avlede journalisten.» – En form for aktiv avledningsmanøver som offentlig ansatte ikke kan være bekjent av, understreker Spence. RETT TIL INNSYN: Offentlighetsloven er utvidet. Kommunale aksjeselskap som energiverk og kinoer må også åpne for innsyn. KTekst: MONICA SCHANCHE ommunenes mediepolitikk i et åpent samfunn var tema på årets rådmannskonferanse i Bergen nylig. – Dere må våge å fronte større åpenhet om hva kommunen driver med på vegne av innbyggerne, oppfordrer Spence. Han understreker at både presse og kommuner har viktige samfunnsoppdrag. – Kommuner er og bør være på radaren til enhver nærradio, avis, nett, fagblad eller tv-stasjon. Kommunen er den viktigste organisasjonen mediene dekker. Dere er velferdsstatens førstelinjetjeneste. Hvordan barnehage, skoler, sykehjem, veier, vann og brannvesen fungerer, har stor betydning for våre liv, sier NJ-nestlederen. Profesjonelt samspill Thomas Spence, som er tidligere Aftenposten-journalist, framholdt at det heldigvis er sjelden mellom vannverks- og terraskandalene. – Det meste av det daglige samspillet fungerer profesjonelt, mener Spence. – De fleste kommuner strekker seg for å imøtekomme krav om innsyn fra innbyggere og journalister. Men bildet er også preget av konflikter mellom kommunens representanter og mediene. En ordførerkandidat boikotter sin lokalavis. Møter holdes bak lukkete dører. Hemmelige søkerlister. Manglende journalføring og arkivering av e-post. Hele dokumenter unntas offentlighet når enkeltopplysninger kunne tas ut. – Kommuneansatte dekker seg bak taushetsplikt. Skjermer de seg mot ubehag, eller er de redd for å få kjeft av dere som rådmenn? spør Spence. Viktig rolle – Rådmannen blir et symbol og en rollefigur som de andre medarbeiderne måler seg med. Eventuelle sanksjoner mot medarbeidere som uttaler seg til mediene, er uheldig. Ytringsfrihet er evne til å tåle NJ-nestlederen innrømmer at journalister også gjør feil. – Eventuelle overtramp kan klages inn til Pressens faglige utvalg. Alle medier har plikt til å bekjentgjøre kjennelsen på godt synlig plass, sier han. 32 > Fagbladet 6-7/2011 Tidligere journalist Thomas Spence gir medieråd til rådmenn. Foto: Monicha Schanche fbaargang2011 fbseksjonKON