Medieråd til rådmenn • Plan: Lag en informasjonspolitikk. Dere skal ikke bare drive barnehager og sykehjem, vei, vann og kloakk. Dere skal også informere – og særlig når mediene spør. • Forankring: Lær opp alle ansatte i offentlighetsloven. Skap en åpenhetskultur. Frigjør byråkrater som er redde for mediene, eller bruker «taushetsplikt» som en mur å gjemme seg bak for å slippe innsyn. • Gi mediene tilgang til dem som kan sakene best: fagfolkene og primærkildene. • Vis respekt for journalister: Stort arbeidspress, lite tid, snarlig deadline. • Vær informasjonsberedt: Vit hva du skal si, og hvordan du skal si det. • Respekter at journalisten er fagmann på sitt område, men sjelden på ditt. • Du skal ikke lyve eller holde unna vesentlig informasjon. • Du skal ikke favorisere en enkelt redaksjon. • Mediekontakt er en ressurs, ikke en plikt. Kilde: Thomas Spence Langt mellom liv og lære Rådmann Stein Tønnessen i Gamvik kommune i Finnmark innrømmer at kommunen tidvis unntar hele dokumenter fra innsyn. Og i realiteten bryter offentlighetsloven. Tønnesen legger ikke skjul på at det er en utfordring å overholde offentlighetsloven i den vesle kystkommunen med 990 innbyggere. På spørsmål om kommunen unntar hele dokument fra innsyn eller bare sladder enkeltopplysninger, svarer han: – Vi har gjort begge deler. Det er ofte vi unntar hele dokumentet. Å sladde et dokument på et visst antall sider, er en omfattende jobb. Rådmannen opplever at krav om innsyn har eksplodert. Ikke bare fra mediene, men også fra enkeltpersoner. Gamvik kommune har 125 årsverk, 14–15 av dem er tilknyttet administrasjonen i rådhuset. – Å etterleve offentlighetsloven er et spørsmål om ressurser. Vi er en liten kommune og har ikke egne arkivarer. Hos oss er det formannskapssekretæren som har arkivoppgaver. Vi er heller ikke gode nok på journalføring og hva som skal arkiveres, medgir Tønnessen Vokter personvern Gamvik-rådmannen er enig med Journalistlagets Thomas Spence som oppfordrer til større åpenhet også om «dårlige» saker for kommunen. Men han setter grense ved personforhold. – Selv om mediene fokuserer på en sak, kan etikken tilsi at vi ikke går ut offentlig. Vi bryter ikke taushetsplikten av når det kan gå ut over folk. Ellers kan det få store følger for mennesker som berøres. Dette gjelder særlig innenfor barnevern, Nav, skole og barnehage, sier Tønnessen. Han forteller om en episode da en nabokommune la ut en postliste med navn over personer med betalingsproblemer. – Vi må kontrollere at slike ting ikke skjer, og rette opp hvis det er gjort feil i registreringen, understreker Gamvik-rådmannen. Selv om mediene fokuserer på en sak, kan etikken tilsi at vi ikke går ut offentlig.    STEIN TØNNESEN RESSURSKREVENDE: Det er en utfordring å oppfylle offentlighetsloven med knapp bemanning i administrasjonen, medgir rådmann Stein Tønnessen i Gamvik. Fagbladet 6-7/2011 > 33 fbaargang2011 fbseksjonKON