Debatt Vi får det til! Min datter (20 år og student) spurte ved middagsbordet i dag: Mamma, føler du at du har utrettet noe i din jobb i Grane kommune? Mitt svar var umiddelbart JA. Jeg har nettopp sendt Førpåske-rapport til bygningsingeniøren som gikk av med pensjon i 2009, og det var en tankevekker å få oppsummert hva som er «utrettet». Jeg er teknisk og næringssjef med 24 ansatte på avdelinga. Vi er ansatte med kompetanse innen jord, skog, byggesak, oppmåling, vei, vann, avløp, renhold, veterinær og byggforvaltning. Jeg er stolt av at fem av dem på min avdeling er under utdanning, at jeg har fått være med på å motivere og har skaffet midler til at: To renholdere bestod fagbrev nå i vår. En vaktmester har gjennomført operativkurs for vannverk (medlem i Fagforbundet). Jeg er stolt av at fem av dem på min av- deling er under utdanning. En vaktmester holder på med teknisk fagskole (han er verneombud og Fagforbundmedlem). En tidligere landbruksvikar tar nå vaktmesterskolen (håper han får økonomisk støtte fra Fagforbundet også). Dessuten har tre renholdere gått opp fra ca. 87 prosents stilling til 100 prosent, lavlønte damer har fått et lite løft, hurra! Vi har ikke ledig stilling til en sivilingeniør, ikke har vi lønnsmidler heller, og hadde vi hatt det, er vi slett ikke sikker på at noen ville søkt seg til den sørligste Nordlands-kommunen, Grane. Derfor har vi valgt å satse på å kompetanseheve egne ansatte. Å gi ansvar bør etterfølges av faglig oppdatering dersom vedkommende ikke er tilstrekkelig skolert. Da vi satte vaktmesteren på barne- og ungdomsskolen til å lede en utbygging av skolen i millionklassen, var vi trygge på at det han allerede visste om skolen og at det han var i ferd med å lære på teknisk fagskole var tilstrekkelig. Stian Rystad (verneombud og Fagforbundmedlem) tok ansvaret og utførte oppgaven ryddig og ansvarsfullt på en utmerket måte som i utgangspunktet ikke var forventet. Sånt er gøy! Men vi måtte ta ham ut av driftsmannskapet, og det gikk ut over kollegaer og vedlikeholdet generelt. Derfor var det viktig for oss å få skolert andre til å jobbe mer målretta og «up to date» med andre oppgaver. Frank Hepsøe, tidligere landbruksvikar, ble satt til å utføre vaktmesteroppgaver på et flunkende nytt skolebygg på Trofors. Vi innså at det ville være en mer effektiv problemløsing om han orket å lære mer om vedlikehold, for eksempel gå vaktmesterskolen. Han meldte seg på, og det var en nedtur for både ham, avdelingslederen og meg da kurset hadde for få påmeldte i 2010. Men nå i 2011 er de i gang, og de første samlingene er holdt. Vi tenkte i fjor at kursavgifta på 30.000 kroner skulle tas av budsjettet med halvparten i 2010 og halvparten i 2011. Nå må alt faktureres i 2011, og det er heavy for skolevedlikeholdsbudsjettet. Vi håper derfor at kurssøknaden hans til Fagforbundet blir positivt behandlet. Jeg har nok utrettet mye mer enn dette, men jeg er mest fornøyd med at medarbeidersamtaler har avdekket hvem av de 24 på avdelingen som har vilje til å lære mer, ha en karriereplan og at vi har fått det til! Nå gjenstår det å tilrettelegge slik at vi får opp den formelle kompetansen innen kommunalteknikk, mon tro om det blir i 2011 eller 2012. Tone Larsen, teknisk- og næringssjef i Grane kommune Medlem i snart 25 år, alltid i mannsdominerte jobber, og veldig glad for nylig avholdt seminar i regi av dere på Bergen brannstasjon! Fagbladet 6-7/2011 > 35 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2011 fbseksjonKON