Seksjonsleder Kokebok mot privatisering Ta tjenestene tilbake er en veileder om hvordan politikerne kan ta tilbake velferdstjenester i offentlig regi. Oppskriftsheftet ble lansert på Velferdskonferansen i Oslo nylig. For Velferdsstaten har sett seg lei på at myndighetene i Norge og EU bare har veiledere om hvordan tjenester kan settes ut på anbud. Offisielle veiledere om hvordan de samme tjenestene kan drives i egen regi fins ikke. Det ville For Velferdsstaten gjøre noe med. Ta tjenestene tilbake er et brukshefte for dem som vil la være å sette ut på anbud, eller ta tilbake tjenester som har vært konkurranseutsatt. Heftet kan bestilles hos www.velferdsstaten.no    MoS Prosjektstudium i ledelse og administrasjon Jobber du i et helseforetak, en kommune eller i statlig virksomhet, og har lyst til å utvide og formalisere kompetansen din innenfor prosjektledelse og prosjektadministrasjon i offentlig sektor? Da har vi muligens et studietilbud som kan passe deg, skriver Fagakademiet i nyhetsbrevet til Seksjon kontor og administrasjon. Sammen med Høgskolen i Hedmark har Fagakademiet utviklet et praktisk rettet tilbud som gir ti studiepoeng. Studiesamlingene og forelesningene foregår i Oslo. Foreleseren har lang og relevant praktisk prosjekterfaring fra både offentlig og privat sektor. Denne modulen utgjør første av tre deler i studiet «Offentlig saksbehandling» som til sammen gir 30 studiepoeng. Målet for den første modulen er at studentene skal tilegne seg kunnskap om prosjektledelse slik at de kan forstå og anvende de metoder, verktøy og begreper som er grunnleggende for å kunne administrere og gjennomføre prosjekter. Målgruppa er ansatte i offentlig sektor som jobber med eller vil dokumentere og/eller øke sin formalkompetanse innen prosjektledelse og prosjektadministrasjon. Studiet koster 15.250 kroner pr. semester, pluss semesteravgift til Høgskolen i Hedmark og litteraturkostnader. Det er mulig å søke både arbeidsgiver og Fagforbundet om stipend. Påmeldingsfrist er 1. august, og første samling er 12.–13. september 2011.    MoS Valgkamp på Kommunalkonferansen Årets Kommunalkonferanse er lagt opp som et valgverksted. Medlemmer og tillitsvalgte i forbundene i LO Kommune skal rustes med argumenter for å kunne drive valgkamp for partiene som støtter LO-forbundenes merkesaker. Fra morgen til kveld blir det politikk og PR, kultur og humor, debatt, gruppeseminarer, grilling og minikonsert med Åge Aleksandersen. Konferansen går av stabelen tirsdag 21. juni fra klokka 11.00 til 22.00 i Oslo Kongressenter (Folkets Hus).    MoS Kompetanse i «annerledeslandet» Vi lever i et land som er i en særstilling i dagens Europa. Vi har lav ledighet, gode lønns- og arbeidsvilkår og strengt tatt har de fleste av oss lite å klage over. Skyggesida er at forskjellene også øker i Norge. Derfor må vi være på vakt. Det som skjer i Europa og verden for øvrig, har betydning for oss. Ikke minst er det skremmende å se at den medisinen som foreskrives i de kriserammede landene, er kutt i offentlig sektor. I Norge er det politiske krefter som selv uten krise ønsker å deregulere og privatisere. Norge er en velferdsstat bygd etter en mal om langsiktighet og fellesskap. Det må vi ikke gi slipp på. Det er krefter som vil snu velferdsstaten ryggen, og som for den del alt har gjort det. Fagforbundet vil derimot All opplæring er en del av kompetansesamfunnet der hvert individ skal bli gode samfunnsborgere.» forsvare og utvikle fellesskapet videre. En av de beste framtidsinvesteringene er å ta vare på kompetanse og tilføre ny kunnskap. All opplæring er en del av kompetansesamfunnet der hvert individ skal bli gode samfunnsborgere. Fra statlig hold er det også lagt vekt på at kompetanseøkonomien skal sørge for opplæring av gode arbeidstakere. Dette gjelder i høyeste grad dere som er medlemmer i Seksjon kontor administrasjon. Arbeidsgivere må investere i medarbeidere som tar utdanning i dag, men også i dere som har lang og god arbeidserfaring. Faglig utvikling må prioriteres. Fagforbundet jobber for at arbeidsgivere skal følge opp, samtidig som forbundet selv tilbyr kurs og kompetansegivende utdanning. Fagakademiet har mange gode tilbud om faglig utvikling. Godt skodde tillitsvalgte er også viktige som pådrivere. Snart starter kommunene budsjettbehandlingene for 2012. Da må fagforeninga følge med og påvirke til at det også blir satt av midler til kompetansetiltak for de ansatte. GERD EVA VOLDEN 38 > Fagbladet 6-7/2011 fbaargang2011 fbseksjonKON