nomisk vekst, økt levestandard og verdensmestertittelen i nasjonalsporten cricket. Rikdom gir flest aborter En undersøkelse utført av organisasjonen ActionAid India viser at det er familier fra de øvre kastene og fra de mest velstående delene av landet som mangler flest jenter. Kjønnsbaserte aborter er mest utbredt i de urbane områdene. De rike familiene har råd til å foreta ultralydundersøkelser som forteller fosterets kjønn. Rike og høyere utdannede familier ønsker som regel færre barn og har råd til å ta ultralyd. Den teknologiske og økonomiske utviklingen i landet fører til at stadig færre jentebarn blir født. Mobile ultralydklinikker kjører fra nabolag til nabolag og tilbyr sine tjenester. Aktivister ønsker et forbud mot å bruke ultralyd til å fastslå fosterets kjønn og mot mobile ultralydklinikker. Spår uro Arbeidsløsheten blant unge indere er på vei oppover. Ifølge statistikken er den nå på 13,7 prosent for unge menn i urbane strøk. Dårlige utsikter på arbeidsmarkedet og økende seksuell frustrasjon blant unge menn, er i ferd med å bli en tikkende bombe. Flere kvinnerettighetsaktivister frykter at den økende mangelen på jenter vil gjøre indiske kvinner mer utsatt for vold, misbruk og menneskehandel. Det anerkjente, britiske tidsskriftet The Economist advarer mot at USIKKER FRAMTID: I slummen Dharavi er det mange jenter med ei usikker framtid. Utdanning er dyrt, og familien må også betale bryllupsavgift for jentene. Til tross for at det er forbudt å ta abort basert på kjønn, er det store mørketall. kvinneunderskuddet vil føre til stor sosial uro. I dag er det åtte prosent færre kvinner enn menn i India, og stadig flere menn finner ingen kvinne å gifte seg med. I et samfunn hvor ekteskapet står så sterkt, er dette svært problematisk. Lover tiltak Tallene fra den nye folketellingen har fått oppmerksomhet langt utenfor Indias lande-    > Fagbladet 6-7/2011 > 47 fbaargang2011 fbseksjonKON