POLITIKK Generalisering av Frp-ere Henviser til Marit Liv Faafengs innlegg i nr. 4 av Fagbladet under overnevnte tittel. Innlegget var en kommentar til mitt innlegg i nr. 2 ang. damene på Grønland. Jeg valgte å bruke formuleringen «nyttig idiot for Frp» for å sette ting på spissen. Selvfølgelig er ikke LOs nestleder en idiot. Hun er det stikk motsatte, ellers hadde hun ikke vært der hun er i dag. Det jeg frykter, er at Frp skulle høste noen billige politiske poenger på nestlederens støtte til disse damene på Grønland i Oslo. Frp-ere er heller ikke noen idioter, selv om jeg er sterkt uenig i den politikken de står for og fører her i Oslo. Det er en ærlig sak å være uenig. Faafeng har ikke forstått mitt budskap. Det er ikke mitt problem, men hennes. Hun skriver videre: «Jeg synes at dette kom helt ut av kontekst da dette ble projisert i en bisetning og generaliserte en stor gruppe både i LO og i Frp som vitterlig arbeider i helsevesenet. Det er meget godt kjent at Frpere brenner vel så mye for helsesektoren som de rødgrønne har vist at de ikke gjør.» Med all respekt å melde – jeg kan ikke med min beste vilje se at jeg har nevnt helsevesenet med ett eneste ord i mitt innlegg. Påstanden du kommer med, vil på skytterspråket i beste fall blitt kalt for skivebom. Som mangeårig tillitsvalgt/fagforeningsleder i Sporveien, er jeg selvfølgelig opptatt av politikk, det er jo hverdagen vår det gjelder. Spesielt viktig blir det for oss kommunalt ansatte under et kommunevalg, som nå til høsten. Da velger vi hvem som skal være vår arbeidsgiver de neste fire årene. Høyre og Frp (blårussen) har i altfor mange år styrt Oslo. Det må vi sette en stopper for. Faafeng sier i sitt innlegg at Frp-ere brenner for helsesektoren. Jeg vil be henne om å kaste et blikk på eldreomsorgen i landets hovedstad. Det er et område som Frp-byråden har hatt ansvaret for i mange år. Etter min mening skinner det ikke akkurat av eldreomsorgen i Oslo. Bruk av stoppeklokke og bestemor ut på anbud, er ikke noe å rope hurra for. Kan i forbifarten også nevne Adeccoavsløringene. Etableringen av Sykehjemsetaten i Oslo i 2007 tror jeg ikke var noe lurt grep. Etter min mening ble det ingen flere hender i eldreomsorgen i Oslo. I Oslo vil vi ha en verdig eldreomsorg. Vi skal gi sykehjemsplasser til alle som har behov for det. Vi skal avvikle stoppeklokke-omsorgen, og gi eldre større mulighet til selv å velge innholdet i den omsorgen de får. Den beste garantisten for dette er de rødgrønne. Derfor må vi ha nytt mannskap i byrådskontorene etter kommunevalget. I mitt innlegg så langt har jeg nevnt to kvinner. Må også trekke fram en tredje kvinne, varaordføreren fra KrF. Det hadde ikke vært mulig for H og Frp å styre Oslo uten støtte fra KrF. En stemme til KrF i kommunevalget, er derfor en stemme på det sittende byrådet. Kjære leser/velger. Dette er et stort tankekors. Eller er det slik at taburetten er det viktigste for kristenfolket? Godt valg folkens! Arnt Olsen, tidl. bussreparatør Nå har alle råd til å ikke finne seg i det Er du medlem i et LO-forbund kan du få din egen advokat, også privat. Advokatforsikring koster 110 kroner i måneden og gir deg hjelp hvis du trenger juridisk bistand. Les mer på lofavor.no, send sms ADVOKAT til 2440 eller ring 15 32 600. for Supertanker fbaargang2011 fbseksjonKON