Eldre mennesker kan trenge hjelp mot mange ulike typer overgrep. Det kan være fra en voldelig sønn eller datter, eller fra en utager- ende og aggressiv ektefelle. Vi snakker ikke nødvendigvis om fysisk vold, nesten like ofte dreier det seg om psykisk trakassering eller rett og slett manglende oppfølging fra omsorgsmyndigheter. Mange er rammet – Oftest er det de eldre selv eller pårørende som kontakter oss, sier seksjonssjef Synøve Minde og fagkonsulent Gyri Scheie ved ressurssenteret «Vern for eldre» i Oslo. I fjor fikk senteret inn 445 meldinger, en økning på 70 fra året før. – Det betyr ikke nødvendigvis at vi har en økning i antall overgrep mot eldre, men etter ti års drift er vi blitt mer synlig, og det resulterer i at vi får flere henvendelser. – Dette er et tabubelagt emne som mange av de eldre forbinder med stor skam, derfor er mørketallene store. Det fins lite forskning på området i Norge, og vi har har ingen undersøkelse som med sikkerhet kan si hvor mange eldre som utsettes for overgrep. – Ut fra utenlandske undersøkelser og klinisk erfaring i Norge, kan vi likevel anslå at mellom fire og seks prosent av befolkningen over 67 år har vært utsatt for vold eller trakassering, sier Minde og Scheie. På landsbasis snakker vi da om ca. 24.000 mennesker. Gir råd Begge berømmer Oslo kommune som samlet kunnskapen om overgrep mot eldre i et prosjekt allerede i 1991. Fra 1994 ble prosjektet gjort om til et permanent tilbud. Fra 2008 har senteret også fungert som en nasjonal kontakttelefon for eldre som er utsatt for vold og overgrep. – Vi fungerer dessuten som rådgivere for det øvrige hjelpeapparatet, forteller Scheie og Minde. – Dette er et problemområde som kan være vanskelig å håndtere. Mange eldre prøver å skjule overgrepene fordi dette er et skambelagt tema, og selv om de ikke direkte dekker over det som skjer, syns de det er vanskelig å snakke om, sier de. Tegn å se etter Det fins flere kjennetegn som kan tyde på at eldre blir utsatt for overgrep. Her er noen stikkord for hva ansatte i hjemmetjenesten kan se etter: • Stadige blåmerker eller brudd. • Vekttap eller andre tegn på depresjon. • Den eldre skvetter lett og virker mer engstelig enn vanlig. • Den eldre kan sove dårlig. • Den eldre trekker seg tilbake og vil ikke ha sosial kontakt. • Det kan være misforhold mellom skader og hva den eldre forteller om det som har skjedd. • Pårørende nekter den eldre å ta imot hjelp eller sørger for at den eldre aldri får være alene med helsepersonell. • Nære    pårørende    eller    omsorgspersoner virker å ha stort alkoholforbruk eller problemer med medikamenter eller narkotika. • Demens hos en av ektefellene, samtidig som familien mottar lite hjelp fra det offentlige. Må bruke tid – Det trengs ofte litt tid for å se om noe er galt. Dessuten er det viktig å bygge tillit for å 54 > Fagbladet 6-7/2011 Overgrep har ingen aldersgrense Overgrep mot eldre mennesker er tabubelagt, og mørketallene er sannsynligvis store. «Vern for eldre» er et ressurssenter som skal hjelpe eldre og deres pårørende mot vold og trakassering. Tekst: PER FLAKSTAD fbaargang2011 fbseksjonKON