Kontakt Oss! tips@fagforbundet.no    Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo Etterlysning Nå er det 30 år siden vi gikk ut fra Ullevål hjelpepleierskole (1980). Alle som kjenner seg igjen på bildet og som har lyst til å treffes igjen, må ta kontakt med Tove Eidså Rike, tlf. 900 38 929, e-post brike@c2i.net eller Anne Amdal, tlf. 901 13 405, e-post anne.amdal@sshf.no Tekst: Tove E. Rike Merkefest i Årstad I mars hadde Fagforbundet Årstad sin årlige merkefest. En 40-årsjubilant og sju 25-årsjubilanter møtte fram, og vi hadde en koselig kveld. FORAN (F.V.): Sissel Andersen, Evelyn Helle (40 år i LO), Eli Kate Sandvik, Elin Urø og Else Daae. BAK: leder av Fagforbundet Årstad, Anneline Mjeldheim, Unni Cathrin Strønstad og Kari Solberg.    Tekst: Anne-Grete Hop Stor stas i Vega Her er noen av de som fikk 25-årsmerke under jubileumstilstelningen på Vega. Fra venstre Steinar Hauan, Wenche Mathisen, Aslaug Johansen og Jorun Skjevling. Tekst: Aud Janne Breivik FRA VENSTRE: leder Gunn Korsbøen i Fagforbundet Ski, Mona Larsen, Else Grethe Kristiansen (40), Renee Fuglesang, Lilly Hammervold Myrvang (40), Kirsti Nyberg Karlsen, Torstein Heimveg. Heder og ære i Gloppen På årsmøtet til Fagforbundet Gloppen feiret vi to medlemmer med 40 års medlemskap i LO og fire av de tolv medlemmene med 25 års medlemskap i Fagforbundet. Fest for jubilanter i Ski I slutten av mars inviterte Fagforbundet Ski sine jubilanter til middag. 19 jubilanter med ledsager var invitert. Tre medlemmer har vært med i 40 år i LO, og 16 har vært 25 år i forbundet. Dessverre var det ikke alle som kunne komme. God mat og to unge jenter som underholdt med sang og musikk, sørget forenhyggeligkveld. Tekst:GunnKorsbøen FRA VENSTRE: leiar Bjørg Skarstad, 25-årsjubilantane Gunnvor Risholm Jakobsen, Tordis Sande, Ann-Margrethe Eide og Kirsten Mykland. Til høgre Arne Spilde, hovudtillitsvald og leiar i Fagforbundet Stryn. FRA VENSTRE: 40-årsjubilantene Harald Kvam og Borghild Wulvik, og 25-årsjubilantene Odd Egil Berg, Anne Kristin Bolme, Inger Hjelvik, Kåre Trevor Gjendem, Ruth Ødegård Junge, Anne Karin Romuld, Svein Martin Ovesen, May Bente Romuld og Eli Irene Svensli. Merkemedlemmer i Molde På Fagforbundet Molde avd. 269 sitt årsmøte hadde vi utdeling av 40-årsmerke i LO og 25-årsmerke i forbundet. I år var det fem styk- ker som skulle ha 40-årsmerket og 25 medlemmer som skulle ha 25-årsmerket. 11 av jubilantene var til stede.    Tekst: Linda Moen FRA VENSTRE: leiar Bjørg Skarstad, 40årsjubilantane Kirsten Olga Sundt og Oddbjørg Sande. Arne Spilde, hovudtillitsvald og leiar i Fagforbundet Stryn (t.h.). Tekst: Bjørg Skarstad Fagbladet 6-7/2011 > 57 fbaargang2011 fbseksjonKON