www.fagbladet.no    Nr. 6/7 2011 > For medlemmer i Fagforbundet SIDE 18 og 20–22 Forsidefoto: Ole Morten Melgård    > SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK TEMA Økt bemanning gir gevinst Side 8–13 for Fagforbundet fbaargang2011 fbseksjonSAM