Oss Utdeling av nåler Fagforbundet Saltdal avd. 430 hadde merkeutdeling før jul til 25- og 40årsjubilantene. Det var en koselig tilstelning hvor seks av ni jubilanter kom. To av dem fikk LOs 40-årsnål. På bildet: Bjørn Strøm, Liv Storsletten, Jorunn Oseng, Wenche Erikstad, Bjørg Nordås og Vidar Jakobsen.    Tekst: Lindis Pettersen ET HJEM: – Vi prøver å tenke ut ifra pasientens behov, og vi går ikke etter klokka, sier Mariann. Vil så gjerne gi mer ARBEIDSGLEDE: Mariann Lindi Hjelpepleier ved Polmak eldresenter, Tana kommune En vakker sommerdag inviterer Mariann Lindi med seg en av pasientene ut. Etter en liten spasertur setter de seg på en benk utenfor lokalmuseet. De sitter ved siden av hverandre og bare nyter varmen og den gode angen av jord og grønt. Det er en riktig gammel dame Mariann har fått med seg. En av dem som sjelden sier noe. Hun har ikke lenger så mange ord. Kanskje hun heller ikke har så mange minner. Men i dag er det noe som vekker minnene. Kanskje er det en duft, en farge eller museet de sitter utenfor. Og at de har så god tid. Hun begynner å fortelle om den gangen hun gikk på skolen. Hun husker hva læreren het, og hun forteller om små episoder fra skolestua. Den historia dukker opp i minnet til Mariann når hun skal si noe om hva hun setter størst pris på ved jobben som hjelpepleier på et hjem for personer med langtkommen demens eller demens kombinert med psykiatriske lidelser. – Det beste med jobben er de små øyeblikkene når pasientene gjenfinner identiteten sin, sier Mariann. Og når vi klarer å gi pasientene følelsen av mestring, og en meningsfylt hverdag. At vi klarer å styrke deres selvfølelse. Da kjenner jeg at jeg bidrar til at pasientene får det godt. – Men vi får ikke jobbet på den måten vi ønsker, sier hun da vi påpeker at noen måtte låse opp for fotografen og meg da vi kom. Mange av pleierne på eldresenteret har videreutdanning, personalet er stabilt og sykefraværet lavt. Mariann sitter selv i kommunens demensteam. – Vi vil gi mer, men det er et sprik mellom vår og politikernes oppfatning om hva som er godt nok for pasientene, sier hun. Mariann forteller at personalet ikke lenger bare snakker i gangene, men er blitt flinkere til å ta direkte kontakt med politikerne for å påvirke dem. Tekst: KARIN E. SVENDSEN 25-ÅRSJUBILANTER: Olaug Andersen, Bjørg S. Riise, Ruth Lillian Rishaug og Oddveig Pedersen. Sykepleier Anna Gyda Mauseth er en av de ti nye bidragsyterne til barnebyen. 40 ÅR I LO: Vainø Nilssen, Odd Lampe, Gunvald Jonas og Malene Jansen. Jubilanter i Alta Fagforbundet Alta, avd. 319 vil gratulere alle våre jubilanter, også de som var forhindret fra å delta på årsmøtet og merkeutdelingen. På årsmøtet vervet vi også ti nye faddere til Fagforbundets barneby i Angola.    Tekst: Grete J Thomassen 25-årsjubilanter Fagforbundet avd. 460 Jevnaker hadde invitert sju medlemmer med 25 års medlemskap i forbundet, og to av dem møtte opp til merkeutdelingen. Fra venstre: leder Bjørn Andreassen, 25-årsjubilantene Inger Lise Hval og Grethe Lund, og Dagny Christin Sten fra Kompetansesenteret for Østlandet. Tekst: Bjørn Andreassen 56 > Fagbladet 6-7/2011 Foto: Bjarne Riesto fbaargang2011 fbseksjonSAM