Hjernetrim LETT    MIDDELS Fyll ut de tomme feltene slik at både de loddrette og vannrette radene, samt hver av boksene med 3x3 felter, inneholder alle tallene fra 1 til 9. Løsninger på neste side. 4 1 9 2 7 9 8 5 8 8 7 3 6 2 9 1 7 4 5 4 7 8 3 9 9 7 1 5 9 2 6 7 5 1 8 2 1 3 9 5 2 3 5 7 9 5 1 6 3 4 7 6 8 2 5 1 7 2 4 8 7 4 8 9 1 2 ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Ola Tømmerås ola.tommeras@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 50 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 ANNONSER Lillian Lindberg lillian.lindberg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 46 Annonsemateriell sendes til annonser@fagforbundet.no Faks 23 06 44 07 ? Spørsmålene er hentet fra boka Arbeidslivsquiz og fra 1. mai Fagforeningsspillet, utgitt av Gyldendal Norsk Forlag i samarbeid med flere forbund. Quiz ˇ€‹ Kjente personer  oppnavn 1. Hvem ble kalt landsfaderen? 2. Hvilket kallenavn fikk tidligere LO-leder Tor Aspengren? 3. Hvilket navn er Vladimir Iljitsj Uljanov bedre kjent som? ˇ€‹ Kjente personer  politikk og samfunn 3 poeng: Han satt i sentralstyret i Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) fra 1979 og ble valgt som leder i 1985. 2 poeng: Han var leder av Oslo Arbeiderparti 1990 92. En av hjertesakene er vaksine til alle verdens barn. Han var nærings- og energiminister og finansminister på 1990-tallet. 3 poeng: Ble statsminister første gang i 2000 for en mindretallsregjering utgått fra Arbeiderpartiet. ˇ€‹ Arbeidsliv  offentlig sektor 1. I 2009 var det ca. 29.000 studenter ved Uni- 241 393 versitet i Oslo. Hvor mange ansatte var det? 2. Nav er en sammenslåing av to tidligere statlige etater og en kommunal tjeneste. Hvilke? 3. Hvilken brukergruppe er vernepleiere spesielt utdannet for å arbeide med? ˇ€‹ LO og forbundene 1. Hvilket forbund er LOs største? 2. Hvilket LO-forbund har et kadettutvalg? 3. Hvilket LO-forbund er størst innenfor statsforvaltningen? ˇ€‹ Arbeiderlitteratur 1. Hva heter forfatteren bak Sauda! Streik!? 2. Hva slags tidsskrift/blad var Hvepsen? 3. Han skrev om Manda morra bluesª, hva het han? Trykksak REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS Fagbladet 6-7/2011 > 59 M K E Ø T R Svar: ˇ€‹ Kjente personer  oppnavn 1. Einar Gerhardsen 2. Tor med Hammeren 3. Lenin ˇ€‹ Kjente personer  politikk og samfunn Jens Stoltenberg ˇ€‹ Arbeidsliv  offentlig sektor 1. Ca. 4600 2. Trygdeetaten, aetat (arbeids- markedsetaten) og sosialtje- nesten i kommunene. 3. Mennesker med psykisk ut- viklingshemning ˇ€‹ LO og forbundene 1. Fagforbundet 2. Norges Offisersforbund 3. Norsk Tjenestemannslag ˇ€‹ Arbeiderlitteratur 1. Tor Obrestad 2. Et humor- og satireblad som ble utgitt i perioden 1905 27. 3. Stein Ove Berg E J I M colourbox.com L fbaargang2011 fbseksjonSAM