Helsesekretærene er eksperter på sitt område  og kan med stø hånd ivareta en del av de oppgavene leger holder tak i på sykehus.ª Side 42 Seksjonsleder Kjellfrid T. Blakstad Helse og sosial ˇ€‹ Mitt yrkesvalg Vi har spurt åtte medlemmer om hvorfor de har valgt nettopp sitt yrke, og hva som er viktigst for dem i jobben. Side 30 ˇ€‹ De sparer  jeg betaler Samkjøring av TT-passasjerer sparer utgifter til bil, bensin og sjåfør. Men systemet tar tid  for brukerne. Før brukte John Arne Nordholmen totalt 20 minutter på en tur. Nå kan det ta et par timer. Side 36 ˇ€‹ Nordisk kost senker kolesterolnivået Da deltakerne i en svensk studie i seks uker la om kosten til tradisjonelle, sunne nordiske matvarer, ga det omtrent like god effekt på for eksempel kolesterol og systolisk blodtrykk som medikamentell behandling. Og den eneste bivirkningen var vektreduksjon. Side 40 Slipper å jakte I Harstad er det stadig flere som får ei lønn å leve av uten å måtte jakte på vakter. Tilhengerne av tre + tre-turnus mener dette er den eneste kjente modellen som reduserer deltid og sykefravær i helsesektoren. Side 32 Fagbladet 8/2011 > 27 Foto: Mariann Dybdahl fbaargang2011 fbseksjonHEL