Foto: Privat Helse og sosial Første mesterskap i ambulansefag To lag fra Oslo stilte opp til landets første mesterskap i ambulansefag for ungdom rett før sommeren. Neste år kan det bli mesterfag i flere fylker og norgesmesterskap.  De fire ungdommene som stilte opp, har allerede vist at de gjør som ambulansepersonell skal gjøre  nemlig å ta en utfordring på strak arm, sier Erik Hox, sjefdommer i Oslo-mesterskapet for elever og lærlinger i ambulansefaget. Vurdere situasjonen Hox og hans to meddommere, Steinar Brekkan og Ole Johnny Martinsen, er enige om at det viktigste i en slik konkurranse er at elevene viser at de har evne til å vurdere en situasjon.  Kunsten er å være åpen for mange muligheter for så å snevre seg inn mot en forståelse av hva som har skjedd, mener dommerne. Den praktiske utførelsen av oppgaven veier ikke like tungt, for elevene har to år foran seg i lære hvor de får terpet på praksisen. SKUESPILL: Bård Ole Engebretsen spilte sjåføren som hadde kjørt utfor, mens Elisabeth Tretten var såret passasjer. Skummelt nok  Mesterskap skal bare være gøy og lærerikt, sier dommerne. De bestemte seg før konkurransen for ikke å være veldig strenge, men heller prøve å trygge deltakerne. Det var ingen enkel oppgave de to lagene ble stilt overfor. En bilfører begynte å oppføre seg merkelig før han kjørte ut av veien. Han var bevisstløs da ambulansepersonell kom til åstedet. Passasjeren var klar, men hadde smerter i brystet.  Det kan se ut som om situasjonen er mest alvorlig for sjåføren siden han er bevisstløs, men oppførselen forut for ulykken tyder på at han har diabetes og bare trenger sukker. Passasjeren med smerter i brystet, må derimot på sykehus snarest, forteller Erik Nox etter konkurransen. Robert Samuelsen og Maria Håkonsen fra Holtet videregående skole vant konkurransen. Norgesmesterskap arrangeres bare hvert annet år, så årets vinnere går ikke videre. Men de kan stille opp til neste år, og har dermed muligheten til å gå videre til både NM, EM og VM. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN STåR SAMMEN: Hovedtillitsvalgt Atle Holberg Frey i Vestre Viken HF. Urolig for ansatte Omorganisering tærer på de ansatte, advarer tillitsvalgte ved Vestre Viken HF. Vi frykter at kvalitet og pasientsikkerhet blir dårligere når sykehusene skal øke aktiviteten, og samtidig redusere bemanningen. Samtidig er vi bekymret for de negative arbeidsmiljøkonsekvensene dette vil gi,ª skriver organisasjonene og vernetjenesten i en felles bekymringsmelding til ledelsen. Færre folk og mer å gjøre betyr at vi må løpe enda fortere, sier hovedtillitsvalgt for Fagforbundet, Atle Holberg Frey. Han frykter flere korridorpasienter, belastninger på de ansatte og tap av nøkkelpersonell.  Vi mister kompetanse. Noen har allerede sagt opp. Folk er lei av omstillinger der det hele tiden er fokus på økonomi. Sammenslåing av sengeposter og transport av pasienter mellom sykehusene vil føre til overbelastning av en allerede hardt presset ambulansetjeneste, sier Frey. Han forteller om frustrasjon og usikkerhet blant de ansatte. Omstillingene er ment å bli satt i verk fra 1. september. I den felles henvendelsen påpeker organisasjonene at de ansatte ikke er blitt tilstrekkelig involvert. Et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er ikke etablert i et foretak med 9500 ansatte, mener de.    MoS 28 > Fagbladet 8/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL